Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku nr 7 w kompleksie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ na terenie działki nr 3/7, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1022, miasta Szczecin

Szczecin, 17 marca 2020 r.
Znak: AP-3.746.68.7.2019.KJ
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wydaniu przez
Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 20/2020 z dnia 17 marca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie
budynku nr 7 w kompleksie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ na
terenie działki nr 3/7, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1022, miasta
Szczecin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty MON.
Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury
i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach
od 8oo do 13oo w pokoju 235 (drugie piętro, tel. 91 4303681), w terminie
14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-17 o godzinie: 11:45:53 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-17 o godzinie: 11:45:53 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-17 o godzinie: 11:45:53 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 119 razy.
historia wersji:
2020-03-17, 11:45:53 - Daria Pawlenko-Posiadała
cofnij do druku na górę