Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie fragmentu:  ciągu pieszego i peronu autobusowego,  pętli autobusowej,  oświetlenia ulicznego i ustawienia wiat: peronowej i rowerowej oraz wykonaniu budynku socjalno-kasowego na działce nr 3/16 w obrębie ewidencyjnym 4124, miasta Szczecin

Szczecin, 16 marca 2020 r.
Znak: AP-3.746.2.7.2020.KJ
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o wydaniu przez
Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 18/2020 z dnia 16 marca 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
fragmentu:
 ciągu pieszego i peronu autobusowego,
 pętli autobusowej,
 oświetlenia ulicznego i ustawienia wiat: peronowej i rowerowej
oraz wykonaniu budynku socjalno-kasowego na działce nr 3/16 w obrębie
ewidencyjnym 4124, miasta Szczecin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej
teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury
i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach
od 8oo do 13oo w pokoju 235 (drugie piętro, tel. 91 4303681), w terminie
14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-17 o godzinie: 06:39:26 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-17 o godzinie: 06:40:48 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-17 o godzinie: 06:40:48 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 103 razy.
historia wersji:
2020-03-17, 06:40:48 - Daria Pawlenko-Posiadała
2020-03-17, 06:39:26 - Daria Pawlenko-Posiadała
cofnij do druku na górę