Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-12

Obwieszczenie o decyzji ZRID dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kłębowiec – Wałcz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kłębowiec – Wałcz”

 

Koszalin, 06 marca 2020 r.

 

Znak:  K-AP-1.7820.4-7.2019.EW

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 11.12.2019 r. Pana Radosława Ostraszewskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego  Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 06.03.2020 r. decyzję nr 2/2020 znak K-AP-1.7820.4-5.2019.EW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kłębowiec – Wałcz”

 

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:

Gmina Wałcz, obręb Kłębowiec:  dz. nr 166/3, 335/7, 8335/12, 8335/13, 297;

Miasto Wałcz, obręb 01 M. Wałcz:  dz. nr 62, 66/4, 68/6, 8345/2, 71/2, 72/3, 61, 65/3.

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów:

Gmina Wałcz, obręb Kłębowiec:  dz. nr 297;

Miasto Wałcz, obręb 01 M. Wałcz:  dz. nr 62.

Działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących):

Miasto Wałcz, obręb 01 M. Wałcz:  dz. nr 58.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że
z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie, ul. Gen. W. Andersa 34, pokój 151 (tel. 94 34 28 375), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400
i wnieść swoje ewentualne uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuje się 12 marca 2020 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-11 o godzinie: 12:34:05 przez użytkownika Ewelina Wójcik
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-11 o godzinie: 12:34:23 przez użytkownika Ewelina Wójcik
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-11 o godzinie: 12:34:23 przez użytkownika Ewelina Wójcik
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 120 razy.
historia wersji:
2020-03-11, 12:34:23 - Ewelina Wójcik
2020-03-11, 12:34:05 - Ewelina Wójcik
cofnij do druku na górę