Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-10

informacja zmiana pozwoelnia na budowę zespołu apartamentowo - usługowego w Darłówku.doc

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j. ze zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 26/2020 z 06.03.2020 r., znak: AP-1.7840.1.201-3.2019.WP w sprawie zmiany decyzji Nr 292/2012 z 04.12.2012 r., znak: AP-1.7840.301-3.2012.WP

 Szczecin, 09 marca 2020 r.


AP-1.7840.1.201-4.2019.WP


INFORMACJA

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j. ze zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 26/2020 z 06.03.2020 r., znak: AP-1.7840.1.201-3.2019.WP w sprawie zmiany decyzji Nr 292/2012 z 04.12.2012 r., znak: AP-1.7840.301-3.2012.WP zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu apartamentowo - usługowego Marina Darłówko - etap I obejmującą budowę budynku mieszkalno - usługowego, infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze portu morskiego w Darłowie, na dz. nr 1/47 (po podziale dz. nr 1/110, dz. nr 1/109 obręb 2 m. Darłowo), 1/39 obręb 2 m. Darłowo, zmienionej decyzją Nr 312/2013 z 26.11.2013 r., znak: AP-1.7840.18.354-4.2013.WP, zmienionej decyzją Nr 69/2014 z 24.02.2014 r., znak: AP-1.7840.18.433-3.2013.WP, zmienionej decyzją Nr 33/2016 z 25.02.2016 r., znak: AP-1.7840.1.9-4.2016.WP, zmienionej decyzją Nr 55/2018 z 29.05.2018 r., znak: AP-1.7840.1.278-13.2017.WP, sprostowanej postanowieniem z 09.08.2018 r., znak: AP-1.7840.1.278-14.2017.WP, zmienionej decyzją nr 145/2018 z 31.10.2018 r., znak: AP-1.7840.1.111-4.2018.WP.
Zakres zmiany dotyczy dz. nr 1/109, nr 1/110 obręb 2 m. Darłowo.

Jednocześnie zawiadamia się, że z zebranymi dokumentami dotyczącymi tego postępowania oraz treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 225 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-10 o godzinie: 12:44:32 przez użytkownika Paweł Moliński
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-10 o godzinie: 12:44:32 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-10 o godzinie: 12:44:32 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 108 razy.
historia wersji:
2020-03-10, 12:44:32 - Paweł Moliński
cofnij do druku na górę