Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-06

obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji na terenie zamkniętym PKP - pieszojezdnia na Przęsocińskiej Strudze.docx

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-jezdnego z przepustem na Przęsocińskiej Strudze, oświetleniem, odwodnieniem i zagospodarowaniem ternu na działce nr 108/9 obręb ewidencyjny Police 13, miasto Police, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

 Szczecin, 03 marca 2020 r.

Znak: AP-3.746.4.3.2020.RJW/KJ

 

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-jezdnego z przepustem na Przęsocińskiej Strudze, oświetleniem, odwodnieniem i zagospodarowaniem ternu na działce nr 108/9 obręb ewidencyjny
Police 13, miasto Police, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
Zgodnie z art. 10 kpa strony i ich przedstawiciele mogą zapoznać się z dostarczonym materiałem oraz zgłaszać swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski w ww. sprawie w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie, w pokoju 235, od poniedziałku do środy w godzinach od 800 do 1500, tel. 91 43033681, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, jak również w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji – wypowiedzieć się
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-06 o godzinie: 10:34:59 przez użytkownika Paweł Moliński
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-06 o godzinie: 10:34:59 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-06 o godzinie: 10:34:59 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 147 razy.
historia wersji:
2020-03-06, 10:34:59 - Paweł Moliński
cofnij do druku na górę