Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-06

obwieszczenie dec - linia kolejowa nr 351 Poznań Gł. - Szczecin Główny LOT G2..doc

Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 09.12.2019 r.., (uzupełniony w dniu: 13.01.2020 r.), Pana Tomasza Menduckiego, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 28.02.2020 r. decyzję nr 12/2020 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny, stacja Szczecin Dąbie tj. Lot G2 od km 195,170 do km 197,540”.

 

Szczecin, 02.03.2020 r.
AP-1.7840.3.40-8.2019.JR


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 09.12.2019 r.., (uzupełniony w dniu: 13.01.2020 r.), Pana Tomasza Menduckiego, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 28.02.2020 r. decyzję nr 12/2020 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny, stacja Szczecin Dąbie tj. Lot G2 od km 195,170 do km 197,540”.

Planowana inwestycja realizowana będzie na obszarze następujących działek:
Powiat m. Szczecin, Gmina m. Szczecin, obręb 4117 Dąbie 117
dz. nr: 26/2, 27/1, 37/1, 37/2, 51/1, 36/1, 35/1, 3/3, 26/1, 27/2, 35/2, 36/2, 37/3, 51/2
Powiat m. Szczecin, Gmina m. Szczecin, obręb 4214 Dąbie 214
dz. nr: 37/1, 37/4, 2/1, 2/3, 2/6, 3/4, 4/6, 35/1, 1
Powiat m. Szczecin, Gmina m. Szczecin, obręb 4146 Dąbie 146
dz. nr: 10/18, 64/5, 64/7, 64/4
Powiat m. Szczecin, Gmina m. Szczecin, obręb 4246 Dąbie 246
dz. nr: 28/2, 129, 28/9, 28/10, 45/1, 45/2, 45/3, 27/1
Powiat m. Szczecin, Gmina m. Szczecin, obręb 4064 Dąbie 64
dz. nr: 1/4, 1/5
Powiat m. Szczecin, Gmina m. Szczecin, obręb 4063 Dąbie 63
dz. nr: 1/10, 1/4, 1/5, 1/9, 1/8
Powiat m. Szczecin, Gmina m. Szczecin, obręb 4248 Dąbie 248
dz. nr: 612/7
Powiat m. Szczecin, Gmina m. Szczecin, obręb 4060 Dąbie 60
dz. nr: 11, 7/6, 8/13, 8/14, 8/16

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 91 4303476), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
Od wydanej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie
14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuje się 05.03.2020 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

 

 

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-06 o godzinie: 10:30:28 przez użytkownika Paweł Moliński
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-06 o godzinie: 10:30:28 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-06 o godzinie: 10:30:28 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 107 razy.
historia wersji:
2020-03-06, 10:30:28 - Paweł Moliński
cofnij do druku na górę