Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-06

Budowa ul. Polnej, ul. Łąkowej oraz części ul. Turystycznej w Uzdrowisku Dąbki - obwieszczenie o wydaniu decyzji.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Sławieńskiego z 23 kwietnia 2019 r. Nr 215/2019 (znak: BS.6740.159.2018.V) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa ul. Polnej, ul. Łąkowej oraz części ul. Turystycznej w Uzdrowisku Dąbki wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej, remontem sieci wodociągowej, przebudową sieci teletechnicznej, przebudową sieci elektroenergetycznej, rozbudową oświetlenia ulicznego, Wojewoda Zachodniopomorski 26 lutego 2020 r. wydał decyzję znak: AP-2.7840.118-13.2018.PZ uchylającą zaskarżoną decyzję w części i w tym zakresie rozstrzygającą co do istoty sprawy.

 

 

Szczecin, 03 marca 2020 r.


AP-2.7840.118-15.2019.PZ

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474
z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Sławieńskiego
z 23 kwietnia 2019 r. Nr 215/2019 (znak: BS.6740.159.2018.V) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa ul. Polnej, ul. Łąkowej oraz części ul. Turystycznej
w Uzdrowisku Dąbki wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej, remontem sieci wodociągowej, przebudową sieci teletechnicznej, przebudową sieci elektroenergetycznej, rozbudową oświetlenia ulicznego, Wojewoda Zachodniopomorski 26 lutego 2020 r. wydał decyzję znak: AP-2.7840.118-13.2018.PZ uchylającą zaskarżoną decyzję w części i w tym zakresie rozstrzygającą co do istoty sprawy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 11f ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawiadamia się, że z treścią decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 224 (tel. 91-43-03-3471), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r., poz. 256) wskazuje się 06 marca 2020 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-06 o godzinie: 10:28:22 przez użytkownika Paweł Moliński
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-06 o godzinie: 10:28:22 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-06 o godzinie: 10:28:22 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 115 razy.
historia wersji:
2020-03-06, 10:28:22 - Paweł Moliński
cofnij do druku na górę