Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-06

Obwieszczenie o decyzji ZRID dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 173 na odcinku Drawsko Pomorskie - Zarańsko

Obwieszczenie o decyzji ZRID dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 173 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Drawsko Pomorskie - Zarańsko (Trasa Pojezierzy Zachodnich)”

 

Koszalin,  28 lutego 2020 r.

 

Znak:  K-AP-1.7820.3-6.2019.EW

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 27.05.2019 r. (wpłynął 04.12.2019 r.) Pana Jarosława Matuszaka występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego  Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 28.02.2020 r. wydał decyzję nr 1/2020 znak K-AP-1.7820.3-4.2019.EW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 173 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Drawsko Pomorskie – Zarańsko (Trasa Pojezierzy Zachodnich)”.

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:

Gmina Miasto Drawsko Pomorskie, obszar miejski, obręb 06: 
dz. nr 237/2, 156/2, 163, 157/3, 104/2, 243, 109/1, 108/3;

 

 

Gmina Miasto Drawsko Pomorskie, obszar miejski, obręb 07: 
dz. nr 16/2, 17/2, 18/2, 19/5, 27/2, 28, 29, 30/2, 33, 32;

 

Gmina Miasto Drawsko Pomorskie, obszar miejski, obręb 20: 
dz. nr 4/81, 18/2, 4/64, 5/2, 5/18, 4/79, 5/7, 4/77, 4/75, 4/6, 5/10, 5/17;

 

Gmina Miasto Drawsko Pomorskie, obszar wiejski, obręb Gogółczyn: 
dz. nr 18/1, 5/20;

 

Gmina Miasto Drawsko Pomorskie, obszar wiejski, obręb Zarańsko: 
dz. nr 128/1, 131/3, 132, 133, 131/1, 134, 135, 94/23, 94/26, 91/5, 92/12, 92/13, 90, 5/3, 5/2;

 

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów:

Gmina Miasto Drawsko Pomorskie, obszar miejski, obręb 06:  dz. nr 237/1;

 

Gmina Miasto Drawsko Pomorskie, obszar miejski, obręb 07: 
dz. nr 33, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2;

 

Gmina Miasto Drawsko Pomorskie, obszar wiejski, obręb Zarańsko: 
dz. nr 132, 133, 92/12, 5/3.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie, ul. Gen. W. Andersa 34, pokój 151 (tel. 94 34 28 375), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 i wnieść swoje ewentualne uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuje się 06 marca 2020 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-05 o godzinie: 14:06:41 przez użytkownika Ewelina Wójcik
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-05 o godzinie: 14:06:41 przez użytkownika Ewelina Wójcik
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-05 o godzinie: 14:06:41 przez użytkownika Ewelina Wójcik
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 108 razy.
historia wersji:
2020-03-05, 14:06:41 - Ewelina Wójcik
cofnij do druku na górę