Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-02

Obwieszczenie wydanie decyzji ZRID.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Białogardzkiego Nr 01/2019 z 31 października 2019 r. (znak: BOŚ.6740.3.2.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 3329Z i 1152Z poprzez budowę drogi rowerowej”, Wojewoda Zachodniopomorski 12 lutego 2020 r. wydał decyzję znak: AP-2.7840.304-3.2019.PZ uchylającą w całości zaskarżoną decyzję i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

 

Szczecin, 14 lutego 2020 r.


AP-2.7840.304-5.2019.PZ

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474
z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Białogardzkiego
Nr 01/2019 z 31 października 2019 r. (znak: BOŚ.6740.3.2.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 3329Z i 1152Z poprzez budowę drogi rowerowej”, Wojewoda Zachodniopomorski 12 lutego 2020 r. wydał decyzję znak: AP-2.7840.304-3.2019.PZ uchylającą w całości zaskarżoną decyzję i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Jednocześnie, zgodnie z art. 11f ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawiadamia się, że z treścią decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 224 (tel. 91-43-03-3471), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2096) wskazuje się 19 lutego 2020 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-02 o godzinie: 12:52:08 przez użytkownika Paweł Moliński
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-02 o godzinie: 12:52:08 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-02 o godzinie: 12:52:08 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 159 razy.
historia wersji:
2020-03-02, 12:52:08 - Paweł Moliński
cofnij do druku na górę