Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-02

obwieszczenie - wszczęcie postepowania - przebudowa budynku w obr. Bielkowo gm. Kobylanka.doc

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku nr 1 z budynku garażowego na budynek garażowo – magazynowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wykonaniem nowego zagospodarowania terenu wokół budynku na działce nr 401/3 w obrębie ewidencyjnym 0001 Bielkowo, gmina Kobylanka, stanowiącej teren zamknięty MON.

 
Szczecin, 26 lutego 2020 r.
Znak: AP-3.746.9.2.2020.KJ

 

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

 


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945
z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku nr 1 z budynku garażowego na budynek garażowo – magazynowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wykonaniem nowego zagospodarowania terenu wokół budynku na działce nr 401/3 w obrębie ewidencyjnym 0001 Bielkowo, gmina Kobylanka, stanowiącej teren zamknięty MON.
Przedstawiciele stron, mogą zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi i postanowienia w ww. sprawie oraz zapoznać się z dostarczonym materiałem w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4
w Szczecinie, w pokoju 235 (drugie piętro, tel. 91 4303681),
do poniedziałku do środy w godzinach od 8oo do 13oo w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-02 o godzinie: 12:51:31 przez użytkownika Paweł Moliński
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-02 o godzinie: 12:51:31 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-02 o godzinie: 12:51:31 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 123 razy.
historia wersji:
2020-03-02, 12:51:31 - Paweł Moliński
cofnij do druku na górę