Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-03-02

informacja o pozwoleniu na budowę.doc

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j. ze zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 23/2020, z 28.02.2020 r., znak: AP-1.7840.1.18-3.2020.RS o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu, w zakresie pasa drogowego drogi krajowej nr 93, działka nr 37/3, obręb 0005 Świnoujście, działki nr 566/2 i 95/2, obręb 0009 Świnoujście, działka nr 276/15, obręb 0010 Świnoujście.

 Szczecin, 28 lutego 2020 r.


AP-1.7840.1.18-4.2020.RSINFORMACJA

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j. ze zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 23/2020, z 28.02.2020 r., znak: AP-1.7840.1.18-3.2020.RS o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu, w zakresie pasa drogowego drogi krajowej nr 93, działka nr 37/3, obręb 0005 Świnoujście, działki nr 566/2 i 95/2, obręb 0009 Świnoujście, działka nr 276/15, obręb 0010 Świnoujście.

Jednocześnie zawiadamia się, że z zebranymi dokumentami dotyczącymi tego postępowania oraz treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 225 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-03-02 o godzinie: 12:44:44 przez użytkownika Paweł Moliński
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-03-02 o godzinie: 12:44:44 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2020-03-02 o godzinie: 12:44:44 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 141 razy.
historia wersji:
2020-03-02, 12:44:44 - Paweł Moliński
cofnij do druku na górę