Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2014-10-28

Opłaty paszportowe

Podstawowa opłata za paszport biometryczny, ważny 10 lat wynosi 140 zł.

Opłata może być zróżnicowana ze względu na wiek lub inne okoliczności.


70 złotych za paszport biometryczny płacą: 

 

​​UWAGA! Uprawnienie do opłaty ulgowej, np. legitymację należy okazać przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.-

Dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przedstawiają małoletni,

z wyłączeniem małoletnich posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.


30 zł za paszport biometryczny płacą:

Uczniowie oraz osoby małoletnie do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego. 

UWAGA! Uprawnienie do opłaty ulgowej, np. legitymację należy okazać przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.  

Dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przedstawiają małoletni,z wyłączeniem małoletnich posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.


Za paszport biometryczny nie płacą:  


Obniżoną opłatę paszportową mają:

Wysokość obniżonej opłaty za wydanie paszportu ustala się przez odjęcie od opłaty podstawowej jednej dziesiątej za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jednej piątej w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.


Utrata lub zniszczenie paszportu z własnej winy

Osoby, które utraciły lub zniszczyły posiadany paszport z przyczyn przez siebie zawinionych, wnoszą opłatę podwyższoną o 200%. 

Opłata podstawowa dla dzieci od 0 do 13 roku życia wynosi 180 zł. 

Opłata podstawowa dla osób od 13 do 70 roku życia wynosi 420 zł.

Osoby powyżej 70 roku życia nie wnoszą opłaty za wyrobienie paszportu w takim przypadku.   


Paszport tymczasowy 

Opłata paszportowa za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł i nie jest objęta ulgami.


Pozostałe ulgi  

Posiadaczom ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przysługują odrębne ulgi od 50% (dla rodziców) do 75% (dla dzieci) w opłatach paszportowych:  


Jak zapłacić za paszport?

Opłatę paszportową uiszcza się w kasie właściwego organu paszportowego lub wpłaca na rachunek bankowy tego organu, ponosząc związane z tym koszty na numer konta:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
NBP O/O Szczecin
66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
z dopiskiem "opłata paszportowa dla ......................  ( dane osoby ubiegającej sie o wydanie paszportu)


 

Podstawowe akty prawne:    

  1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r o dokumentach paszportowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 758).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152 poz.1026 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010r. Nr 25 poz. 126).
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010r w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U z 2010r. Nr 26 poz. 131).


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-06 o godzinie: 09:39:42 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-07-19 o godzinie: 09:21:53 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2019-07-19 o godzinie: 09:21:53 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 44384 razy.
historia wersji:
2019-07-19, 09:21:53 - Joanna Zmudziejewska
2018-05-11, 10:50:06 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 10:48:46 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 10:46:55 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 10:44:04 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 10:41:45 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 10:39:29 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 10:36:31 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 10:33:54 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 10:32:14 - Piotr Pieleszek
2016-06-20, 13:19:46 - Joanna Zmudziejewska
2015-07-30, 10:05:47 - Joanna Zmudziejewska
2015-01-02, 10:03:29 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 10:03:13 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 09:54:06 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 09:53:52 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 09:53:24 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 08:18:48 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 08:17:41 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 08:16:34 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 08:15:45 - Piotr Pieleszek
2014-10-31, 09:02:27 - Piotr Pieleszek
2014-10-30, 08:29:57 - Piotr Pieleszek
2014-10-24, 14:11:40 - Piotr Pieleszek
2014-10-24, 14:11:26 - Piotr Pieleszek
2014-10-24, 14:11:08 - Piotr Pieleszek
2014-10-24, 14:03:21 - Piotr Pieleszek
2013-04-05, 11:36:20 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 10:38:43 - Joanna Zmudziejewska
2012-09-27, 08:12:06 - Joanna Zmudziejewska
2012-08-27, 14:18:36 - Piotr Pieleszek
2012-08-10, 15:06:04 - Piotr Pieleszek
2012-08-10, 15:02:14 - Piotr Pieleszek
2011-06-06, 09:40:53 - System Administrator
2011-06-06, 09:40:30 - System Administrator
2011-06-06, 09:39:42 - System Administrator
cofnij do druku na górę