Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2014-10-29

Paszport dla osoby małoletniej


Jak uzyskać paszport?

Wniosek o wydanie paszportu w imieniu małoletniego składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni (link do wzoru wniosku znajduje się na dole strony).
 

W Szczecinie
 

wnioski paszportowe przyjmowane są w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Punkcie Obsługi Paszportowej (pokój 87, w holu głównym na parterze).

Gotowe paszporty wydawane są w Punkcie Obsługi Paszportowej (pokój 87, w holu głównym na parterze).

Stanowiska paszportowe czynne są w poniedziałek, 10.00 do 18.00
oraz od wtorku do piątku, w godzinach 8.00-15.00.
 

 

W Koszalinie


wnioski paszportowe przyjmowane są w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w pokojach 130 i 132.

Gotowe paszporty wydawane są w pokoju 137.

Stanowiska paszportowe czynne są w poniedziałek, w godzinach 10.00 do 18.00
oraz od wtorku do piątku, w godzinach8.00-15.00.

Dokumenty w sprawach paszportowych można także złożyć oraz odebrać gotowy paszport w terenowych punktach paszportowych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego (link na dole strony).

 

Wniosek może także złożyć jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych. W takim przypadku do wniosku dołącza się pisemną zgodę drugiego z rodziców lub opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. Zgoda drugiego rodzica nie jest potrzebna jeżeli na podstawie orzeczenia sądu został on pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.

W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

W przypadku pobytu jednego z rodziców za granicą, zgodę na wydanie paszportu rodzic może wyrazić jedynie przed: polskim konsulem lub notariuszem.

W przypadku gdy ojcostwo dziecka nie jest ustalone, należy przedstawić aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

W przypadku śmierci jednego z rodziców należy przedstawić akt zgonu rodzica.

W pozostałych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny, tel. 91 43 03 739.

Odebrać paszport dla małoletniego może jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.


Co należy przygotować?
 

 1. Wypełniony wniosek paszportowy.
  Wniosek pobiera się w informacji paszportowej, na parterze urzędu.
  Uwaga! Na wniosku w punkcie 11 podpis składają dzieci powyżej 13 roku życia. Podpis musi być złożony w miejscu do tego wskazanym, w taki sposób, aby nie dotykał ramek wyznaczających to miejsce oraz nie wykraczał poza nie.
  W przypadku składania wniosku o paszport dla dziecka poniżej 13 roku życia ramkę na podpis pozostawia się pustą.
   
 2. Kolorową fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm.
  Zdjęcie musi spełniać następujące wymogu: być wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz pokazywać wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami*, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami**, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  * Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  ** Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
   
 3. Oryginał dowodu wniesionej opłaty paszportowej.
  Informacje o płatach za paszport znajdują się poniżej.
   
 4. Dokumenty dodatkowe:

Ile czasu trwa złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór paszportu?

Przyjmowania wniosku o wydanie paszportu trwa około 10 minut.
Wydawanie gotowego paszportu trwa około 5 minut.


Jak długo czeka się na paszport?

Termin oczekiwania na wydanie paszportu wynosi 1 miesiąc.
W związku z dużą liczbą wpływających wniosków termin ten może ulec wydłużeniu.

 

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Podstawowa opłata za paszport dla dzieci od 0 do 13 roku życia wynosi 60 zł.

Podstawowa opłata dla małoletnich powyżej 13 roku życia wynosi 140 zł.

50% zniżki przysługuje uczniom i studentom oraz osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego.

Uprawnienie do opłaty ulgowej, np.legitymację szkolną, emeryta,należy okazać przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

Opłatę paszportową podwyższa się o 200% w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia ważnego paszportu.

 

W jaki sposób wnosi się opłatę za paszport?

Opłatę można wnieść na dwa sposoby:

w kasie paszportowej urzędu, czynnej:

Szczecin: poniedziałek: 8.00-17.45
od wtorku do piątku: 8.00-14.45

Koszalin: poniedziałek: 7.30-17.30
od wtorku do piątku: 7.30-14.50

lub na rachunek bankowy, ponosząc związane z tym koszty, na numer konta:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki NBP O/O Szczecin

66 1010 1599 0055 9722 3100 0000 z dopiskiem "opłata paszportowa".

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r o dokumentach paszportowych(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 758 ).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. 152 poz. 1026).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. nr 25 poz. 126).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz.U.26 poz. 131).

 informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-06 o godzinie: 09:07:38 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-07-19 o godzinie: 10:16:30 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2019-07-19 o godzinie: 10:16:30 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 51504 razy.
historia wersji:
2019-07-19, 10:16:30 - Piotr Pieleszek
2019-07-19, 09:25:36 - Joanna Zmudziejewska
2019-07-19, 09:24:41 - Joanna Zmudziejewska
2019-07-19, 09:18:21 - Joanna Zmudziejewska
2019-07-19, 09:17:19 - Joanna Zmudziejewska
2018-08-28, 10:46:31 - Piotr Pieleszek
2018-05-11, 11:17:28 - Piotr Pieleszek
2018-03-05, 07:25:05 - Grażyna Stojecka
2018-02-26, 08:05:53 - Grażyna Stojecka
2018-01-08, 08:58:40 - Joanna Zmudziejewska
2017-10-31, 10:12:18 - Piotr Pieleszek
2017-10-31, 10:11:44 - Piotr Pieleszek
2017-10-02, 08:31:48 - Piotr Pieleszek
2016-06-20, 13:18:44 - Joanna Zmudziejewska
2015-08-04, 12:26:20 - Joanna Zmudziejewska
2015-05-27, 12:40:36 - Joanna Zmudziejewska
2015-05-27, 12:32:26 - Joanna Zmudziejewska
2014-11-25, 15:08:01 - Piotr Pieleszek
2014-11-25, 15:07:42 - Piotr Pieleszek
2014-11-25, 15:07:30 - Piotr Pieleszek
2014-11-25, 14:03:02 - Piotr Pieleszek
2014-11-25, 13:47:26 - Piotr Pieleszek
2014-11-25, 13:46:59 - Piotr Pieleszek
2014-11-25, 13:46:45 - Piotr Pieleszek
2014-11-25, 13:45:49 - Piotr Pieleszek
2014-11-25, 13:44:54 - Piotr Pieleszek
2014-11-25, 13:37:28 - Piotr Pieleszek
2014-10-31, 08:58:38 - Piotr Pieleszek
2014-10-30, 14:21:16 - Piotr Pieleszek
2014-10-30, 14:20:59 - Piotr Pieleszek
2014-10-30, 14:18:34 - Piotr Pieleszek
2014-10-30, 08:51:06 - Piotr Pieleszek
2014-10-30, 08:49:56 - Piotr Pieleszek
2014-10-30, 08:48:18 - Piotr Pieleszek
2014-10-24, 10:10:39 - Piotr Pieleszek
2014-10-23, 08:38:42 - Piotr Pieleszek
2014-10-23, 08:37:46 - Piotr Pieleszek
2014-10-23, 08:37:00 - Piotr Pieleszek
2014-10-15, 08:11:05 - Piotr Pieleszek
2014-10-14, 15:01:32 - Piotr Pieleszek
2014-10-14, 14:59:50 - Piotr Pieleszek
2014-10-14, 14:59:32 - Piotr Pieleszek
2014-10-14, 14:51:30 - Piotr Pieleszek
2013-08-28, 10:27:34 - Piotr Pieleszek
2013-04-05, 11:33:17 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 10:22:00 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 10:19:31 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 08:17:18 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-05, 07:59:09 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-04, 12:14:11 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-04, 12:13:19 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-04, 11:55:37 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-04, 11:11:49 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-04, 11:10:30 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-04, 11:09:37 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-04, 11:09:08 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-04, 11:07:47 - Joanna Zmudziejewska
2013-03-04, 10:21:29 - Joanna Zmudziejewska
2012-08-27, 14:23:54 - Piotr Pieleszek
2012-08-27, 14:22:40 - Piotr Pieleszek
2012-08-10, 15:03:41 - Piotr Pieleszek
2012-08-10, 14:58:46 - Piotr Pieleszek
2012-08-10, 14:58:27 - Piotr Pieleszek
2012-04-23, 11:55:50 - Joanna Zmudziejewska
2012-04-03, 08:26:34 - Joanna Zmudziejewska
2012-01-31, 10:28:50 - Joanna Zmudziejewska
2011-06-06, 09:08:02 - System Administrator
2011-06-06, 09:07:38 - System Administrator

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Adresy oraz numery telefonów punktów paszportowych w Gryficach, Łobzie, Myśliborzu, Szczecinku, Świnoujściu i Wałczu
.html
kB
2019-07-19, 10:16:58
2
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych
.html
kB
2019-07-19, 10:17:26
3
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych)
.pdf
139.9 kB
2018-05-24, 10:41:35

Galeria zdjęć:

tabelaryczne przedstawienie zróżnicowania opłat paszportowych
116.1 kB
1280 x 579 pix
wzór formularza wniosku paszportowego, część 1 - wniosku nie można pobrać ze strony
409.5 kB
3507 x 2480 pix
wzór formularza wniosku paszportowego, część 2 - wniosku nie można pobrać ze strony
499.4 kB
3507 x 2480 pix
cofnij do druku na górę