Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-01-09

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie urządzeń radiołączności kolejowej na stacji Szczecin Podjuchy na terenie działki nr 3/33 w obrębie ewidencyjnym Dąbie 124 miasta Szczecin.

Szczecin, 08 stycznia 2020 r.
Znak: AP-3.746.72.3.2019.KJ
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945
z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie urządzeń radiołączności kolejowej na stacji Szczecin Podjuchy na
terenie działki nr 3/33 w obrębie ewidencyjnym Dąbie 124 miasta Szczecin
stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
Przedstawiciele stron, mogą zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski,
uwagi i postanowienia w ww. sprawie oraz zapoznać się z dostarczonym
materiałem w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4
w Szczecinie, w pokoju 235 (drugie piętro, tel. 91 4303681),
do poniedziałku do środy w godzinach od 8oo do 13oo w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-01-09 o godzinie: 06:12:35 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-01-09 o godzinie: 06:12:35 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
publikacja treści wykonana dnia: 2020-01-09 o godzinie: 06:12:35 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 118 razy.
historia wersji:
2020-01-09, 06:12:35 - Daria Pawlenko-Posiadała
cofnij do druku na górę