Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-01-08

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie fundamentu i wieży antenowej na mijance Biały Bór w km 98+128 na terenie działki nr 26/15, obręb ewidencyjny Biały Bór 08, położonej w gminie Biały Bór.

Szczecin, 07 stycznia 2020 r.
Znak: AP-3.746.61.7.2019.KJ
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji
nr 3/2020 z dnia 07 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie fundamentu i wieży antenowej na mijance
Biały Bór w km 98+128 na terenie działki nr 26/15, obręb ewidencyjny Biały
Bór 08, położonej w gminie Biały Bór [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej
teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury
i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach
od 8oo do 13oo w pokoju 235 (drugie piętro, tel. 91 4303681), w terminie
14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-01-08 o godzinie: 12:59:26 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-01-08 o godzinie: 12:59:26 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
publikacja treści wykonana dnia: 2020-01-08 o godzinie: 12:59:26 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 79 razy.
historia wersji:
2020-01-08, 12:59:26 - Daria Pawlenko-Posiadała
cofnij do druku na górę