Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-01-08

informacja o pozwoleniu na budowę poletka osadowego i zasobni magazynowej na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie.doc

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j. ze zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2020, z 02.01.2020 r., znak: AP-1.7840.1.211-3.2019.RS o pozwoleniu na budowę poletka osadowego i zasobni magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Ostrowie Grabowskim przy ul. Przejazd 14 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działka nr 4/8, obręb 1084 Szczecin.

 Szczecin, 07 stycznia 2020 r.


AP-1.7840.1.211-4.2019.RSINFORMACJA

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j. ze zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2020, z 02.01.2020 r., znak: AP-1.7840.1.211-3.2019.RS o pozwoleniu na budowę poletka osadowego i zasobni magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Ostrowie Grabowskim przy ul. Przejazd 14 w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działka nr 4/8, obręb 1084 Szczecin.
Jednocześnie zawiadamia się, że z zebranymi dokumentami dotyczącymi tego postępowania oraz treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 225 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-01-08 o godzinie: 12:22:59 przez użytkownika Paweł Moliński
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-01-08 o godzinie: 12:22:59 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2020-01-08 o godzinie: 12:22:59 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 136 razy.
historia wersji:
2020-01-08, 12:22:59 - Paweł Moliński
cofnij do druku na górę