Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-01-08

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie parkingu P&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu na terenie działki nr 28 obręb ewidencyjny Zieleniewo i działki nr 50/4 obręb ewidencyjny Morzyczyn – przystanek Miedwiecko.

Szczecin, 07 stycznia 2020 r.
Znak: AP-3.746.65.3.2019.RJW
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingu P&R oraz
urządzeń związanych z integracją transportu na terenie działki nr 28 obręb
ewidencyjny Zieleniewo i działki nr 50/4 obręb ewidencyjny Morzyczyn –
przystanek Miedwiecko, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei
Państwowych S.A.
Przedstawiciele stron mogą zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi
i postanowienia w ww. sprawie oraz zapoznać się z dostarczonym materiałem w
Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie, w pokoju 235, od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 11oo w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-01-08 o godzinie: 11:31:26 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-01-08 o godzinie: 11:31:26 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
publikacja treści wykonana dnia: 2020-01-08 o godzinie: 11:31:26 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 66 razy.
historia wersji:
2020-01-08, 11:31:26 - Daria Pawlenko-Posiadała
cofnij do druku na górę