Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-01-08

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości decyzji Wojewody

informacja o decyzji nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działki nr 33/3 obręb ewidencyjny 007 przy ul. Kołobrzeskiej w Świdwinie

Szczecin, 07 stycznia 2020 r.
Znak: AP-3.746.60.8.2019.RJW
Informacja
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r., o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że
w dniu 03 stycznia 2020 r. została wydana przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego decyzja nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na
terenie działki nr 33/3 obręb ewidencyjny 007 przy ul. Kołobrzeskiej w
Świdwinie, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8oo do 11oo w pokoju 235 (drugie piętro), w
terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-01-08 o godzinie: 10:46:02 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-01-08 o godzinie: 10:46:02 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
publikacja treści wykonana dnia: 2020-01-08 o godzinie: 10:46:02 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 110 razy.
historia wersji:
2020-01-08, 10:46:02 - Daria Pawlenko-Posiadała
cofnij do druku na górę