Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-01-03

informacja o pozwoleniu na budowę fabryki polimerów w Policach.doc

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j. ze zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 185/2019 z 20.12.2019 r., znak: AP-1.7840.1.185-4.2019.WP o pozwoleniu na budowę Terminalu przeładunkowo – magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą towarzyszącą w Policach na terenie portu morskiego Police, na działkach w obrębie 0003 m. Police nr 32/18, 32/20, 44/6, 56/4, 57/19, 57/21, 3029/20, 3029/36, 3029/41, 3029/27, 3029/33, 3029/35, 3029/37, 3029/39, 3029/40 oraz na działkach w obrębie 0017 m. Police nr 44/7, 44/32 (morskie wody wewnętrzne) – etap I.

 Szczecin, 31 grudnia 2019 r.


AP-1.7840.1.185-5.2019.WPINFORMACJA

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t. j. ze zmianami) zawiadamia się, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 185/2019 z 20.12.2019 r., znak: AP-1.7840.1.185-4.2019.WP o pozwoleniu na budowę Terminalu przeładunkowo – magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą towarzyszącą w Policach na terenie portu morskiego Police, na działkach w obrębie 0003 m. Police nr 32/18, 32/20, 44/6, 56/4, 57/19, 57/21, 3029/20, 3029/36, 3029/41, 3029/27, 3029/33, 3029/35, 3029/37, 3029/39, 3029/40 oraz na działkach w obrębie 0017 m. Police nr 44/7, 44/32 (morskie wody wewnętrzne) – etap I.

Jednocześnie zawiadamia się, że z zebranymi dokumentami dotyczącymi tego postępowania oraz treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 225 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2020-01-03 o godzinie: 12:48:23 przez użytkownika Paweł Moliński
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-01-03 o godzinie: 12:48:23 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2020-01-03 o godzinie: 12:48:23 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 66 razy.
historia wersji:
2020-01-03, 12:48:23 - Paweł Moliński
cofnij do druku na górę