Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2019-11-21

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 -2020 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

uprzejmie informuję, iż w dniu 19 listopada br. Pan Minister Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w zastępstwie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listy rekomendowanych wysokości wniosków kwot dofinansowań w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020 w podziale na województwa na rok 2019 i 2020. W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wszystkie wnioski Wojewodów.

Link do ogłoszenia: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,942,rekomendowana-wysokosc-kwot-dofinansowania-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2019-2020-w-podziale-na-wojewodztwa-na-rok-2019-i-2020

Dla województwa zachodniopomorskiego przyznano dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodę w ogólnej kwocie:

- na 2019 r. – 11.416 zł

- na 2020 r. – 2.814.781,97 zł

 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

O środki na realizację usług asystenta w ramach Programu mogą ubiegały się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, które w ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji zadania.

Jednocześnie informuję, że gminy/powiaty zobowiązane są do niezwłocznego dostarczenia oświadczenia o przyjęciu bądź rezygnacji ze środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  (wg wzoru będącego załącznikiem nr 6 do Programu) na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2019-11-21 o godzinie: 08:19:49 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-11-21 o godzinie: 08:21:28 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
publikacja treści wykonana dnia: 2019-11-21 o godzinie: 08:21:28 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1018 razy.
historia wersji:
2019-11-21, 08:21:28 - Agnieszka Pokładowska
2019-11-21, 08:20:36 - Agnieszka Pokładowska
2019-11-21, 08:19:49 - Agnieszka Pokładowska

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Rekomendowana wysokość kwot dofinansowania w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020 w podziale na województwa na rok 2019_
.pdf
71.8 kB
2019-11-21, 08:22:14
2
Rekomendowana wysokość kwot dofinansowania w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020 w podziale na województwa na rok 2020
.pdf
75.2 kB
2019-11-21, 08:26:15
3
Zachodniopomorskie lista-zatwierdzonych-wnioskow-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej 2019
.pdf
89.7 kB
2019-11-21, 08:26:34
4
Zachodniopomorskie lista-zatwierdzonych-wnioskow-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej 2020 r.
.pdf
101.8 kB
2019-11-21, 08:27:03
5
Zal. nr 6-Wzor-oswiadczenia-o-przyjeciu-srodkow-fiansowych-z-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej
.docx
13.2 kB
2019-11-21, 08:27:15
cofnij do druku na górę