Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

Nieodpłatna pomoc i porady

Od 1 stycznia 2019 roku usługi dostępne w punktach pomocy zostały uzupełnione o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną mediację. Również zakres nieodpłatnej pomocy prawnej został znacznie poszerzony w stosunku do lat wcześniejszych, m.in. o usługę sporządzania projektów pism, z określonymi wyłączeniami.

Poradnictwo obywatelskie w 2019 roku jest wprowadzane stopniowo, w coraz większej liczbie punktów tak, aby docelowo było świadczone w wymiarze jednej czwartej wszystkich dyżurów w każdym powiecie.

Nieodpłatna mediacja w roku 2019 jest świadczona w wybranych lokalizacjach, natomiast od roku 2020 będzie już dostępna w każdym punkcie.

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą na terenie całego kraju działa ponad 1500 punktów pomocy prawnej (minimum 2 w każdym powiecie).

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.
W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna mediacja

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem” („Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora" uchwalone przez Społeczną Radę do spraw ADR powołaną przy Ministerstwie Sprawiedliwości). Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy „alternatywne metody rozwiązywania sporów tworzą szansę na rozwiązywanie konfliktów bez konieczności odwoływania się do klasycznych porad prawnych oraz, co szczególnie istotne, do drogi sądowej”. Do tej pory brak było „systemowego rozwiązania zapewniającego dostęp do nieodpłatnej mediacji na etapie przedsądowym”. Dlatego tak istotne jest włączenie mediacji do katalogu nieodpłatnych usług prawnych oferowanych osobom mniej zamożnym, w ramach znowelizowanej ustawy.
W praktyce usługa darmowej mediacji może dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Mediacja będzie świadczona w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku, a we wszystkich punktach od stycznia 2020, podobnie jak poradnictwo obywatelskie.

Dla kogo pomoc

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Aktualne dane o telefonie kontaktowym do informacji i zapisów oraz wykaz punktów dostępnych w danym powiecie każdy starosta udostępnia na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego.

Do końca roku 2018 darmowa pomoc prawna była udzielana na etapie przedsądowym:

 

Źródło Ministerstwo Sprawiedliwości
Szczegółowe informacje na stronie (
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/)


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2019-11-05 o godzinie: 13:30:01 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-11-05 o godzinie: 14:58:29 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2019-11-05 o godzinie: 14:58:29 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 4307 razy.
historia wersji:
2019-11-05, 14:58:29 - Piotr Pieleszek
2019-11-05, 14:57:30 - Piotr Pieleszek
2019-11-05, 14:56:57 - Piotr Pieleszek
2019-11-05, 13:30:01 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów nieodpłatnej mediacji na terenie województwa zachodniopomorskiego
.pdf
97.6 kB
2020-11-13, 12:30:06
2
Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie województwa zachodniopomorskiego
.pdf
144.4 kB
2021-02-02, 13:49:30
3
Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego
.pdf
142 kB
2021-02-02, 13:49:51
cofnij do druku na górę