Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-01-20

operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

Dyrektor Generalny Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
poszukuje kandydatów na stanowisko
 
operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie
 
Miejsce wykonywania pracy:  Szczecin
Wymiar etatu:  1
 
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY
 
WARUNKI PRACY
 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Na stanowisku pracy obowiązuje równoważny zmianowy system czasu pracy, w którym dopuszczona jest praca w wymiarze do 12 godzin na dobę  (również w porze nocnej), polegająca na obsłudze zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe – wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążenie wzroku i słuchu oraz układu mięśniowo-szkieletowego. Realizacja zadań wykonywanych na ww. stanowisku wymaga komunikatywności, odporności na stres, zrównoważenia emocjonalnego, odpowiedzialności, zdyscyplinowania oraz koncentracji uwagi. Wymagane są umiejętności: podejmowania decyzji przy zmieniających się okolicznościach i pod presją czasu, logicznego i analitycznego myślenia, pracy w zespole.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, oświetlenie dzienne i sztuczne jarzeniowe. Winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne znajdują się na każdej kondygnacji. Stanowisko pracy wyposażone jest w  4 monitory ekranowe, komputer, telefon i nagłowny zestaw słuchawkowy.
 
WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY
niezbędne:
 
Wymagania dodatkowe:
 
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
 
CV, list motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez Kandydata/Kandydatkę. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie link.
 
INNE DOKUMENTY
 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:      nabór stały   
            
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
z dopiskiem:  OFERTA ZATRUDNIENIA  „operator numerów alarmowych”
lub osobiście w Sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pok. nr 126.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
 
POZOSTAŁE INFORMACJE
Wykonywanie pracy na wymienionym stanowisku możliwe będzie po ukończeniu szkolenia specjalistycznego dla operatorów numerów alarmowych oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu  z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych, organizowanego przez podmiot do tego uprawniony, co związane jest z wyjazdem poza miejsce zamieszkania, w ramach delegacji służbowej.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 458,00 zł. Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym (po ok. 3 miesiącach) wynagrodzenie zasadnicze brutto wyniesie:  3 805,00 zł. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do wynagrodzenia zasadniczego przysługuje: dodatek stażowy (wynoszący po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy kolejny rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), dodatek za pracę w godzinach nocnych.
Ponadto występują: nagrody okresowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-sta” pensja, świadczenia socjalne (dofinansowanie do wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą” oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, zapomoga socjalna, zapomoga losowa w związku indywidualnymi sytuacjami lub zdarzeniami losowymi, pomoc finansowa w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Dziecka oraz zwrotna pomoc finansowa na cele mieszkaniowe - niskooprocentowana pożyczka).

 
Dane osobowe – klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
  1. selekcja ofert – ocena spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko operatora numerów alarmowych,
  2. rozmowa kwalifikacyjne mająca na celu sprawdzenie:
 
Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mailem. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wytypowani do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. Przed upływem ww. terminu oferty można odebrać osobiście w pok. 279.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 430 3711, 430 3299.
informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2019-10-22 o godzinie: 12:21:11 przez użytkownika Wioletta Lejbik
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-01-24 o godzinie: 14:12:34 przez użytkownika Wioletta Lejbik
publikacja treści wykonana dnia: 2020-01-24 o godzinie: 14:12:34 przez użytkownika Wioletta Lejbik
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 663 razy.
historia wersji:
2020-01-24, 14:12:34 - Wioletta Lejbik
2020-01-20, 13:34:29 - Wioletta Lejbik
2020-01-20, 13:34:08 - Wioletta Lejbik
2020-01-07, 11:13:16 - Wioletta Lejbik
2019-12-03, 12:20:47 - Wioletta Lejbik
2019-10-22, 12:58:15 - Wioletta Lejbik
2019-10-22, 12:51:33 - Wioletta Lejbik
2019-10-22, 12:43:43 - Wioletta Lejbik
2019-10-22, 12:39:22 - Wioletta Lejbik
2019-10-22, 12:36:53 - Wioletta Lejbik
2019-10-22, 12:29:28 - Wioletta Lejbik
2019-10-22, 12:24:25 - Wioletta Lejbik
2019-10-22, 12:21:11 - Wioletta Lejbik

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wzór oświadczenia
.docx
26.7 kB
2019-10-22, 14:00:51
cofnij do druku na górę