Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2019-05-27

OGŁOSZENIE O NAGRODACH SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody w 2019 r. za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach – indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz zespołowej dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.).

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać, w formie pisemnej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych – działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioskodawca obowiązany jest przekazać wniosek Wojewodzie Zachodniopomorskiemu na właściwym formularzu w terminie do 31 lipca 2019 r. na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Wnioski powinny zawierać dane oraz załączniki wskazane w § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 658), które reguluje tryb postępowania przy przyznawania przedmiotowych nagród.

Wnioski spełniające kryteria formalne zostaną przekazane wraz z pełną dokumentacją do Rady Pomocy Społecznej, działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

W załączeniu: wniosek

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2019-05-27 o godzinie: 07:34:01 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-05-27 o godzinie: 07:34:01 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
publikacja treści wykonana dnia: 2019-05-27 o godzinie: 07:34:01 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 558 razy.
historia wersji:
2019-05-27, 07:34:01 - Agnieszka Pokładowska

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej - KARTA A
.doc
39 kB
2019-05-27, 07:35:03
cofnij do druku na górę