Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2020-01-01

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wojewoda Zachodniopomorski
poszukuje kandydatek/ kandydatów na stanowisko
 
WOJEWÓDZKIEGO KOORDYNATORA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
WYMIAR ETATU:  0,5 etatu lub 1 etat  (do uzgodnienia)
 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4 
 
ZAKRES ZADAŃ
 
WARUNKI PRACY
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 1. lekarz systemu:
  a) lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarza po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub
  b) lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub
  c) lekarz, który w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty

  lub
 1. ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu - pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii,   a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny  w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym, którzy ukończyli studia drugiego stopnia i posiadają co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
 
Wzory oświadczeń znajdują się na końcu ogłoszenia.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:   nabór stały
 
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:                 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4
Sekretariat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok. 126
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
 
INNE INFORMACJE
Proponowane wynagrodzenie brutto, w zależności od posiadanych kwalifikacji,
ok. 5 100,00 zł (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy); plus dodatek funkcyjny 1 680,00 (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy) oraz dodatek za wysługę lat.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście  
w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
 
ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:
 1. selekcja ofert
 2. rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  91/ 430 3235 lub 91/ 430 3330.
informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2019-05-09 o godzinie: 14:06:02 przez użytkownika Wioletta Lejbik
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-01-20 o godzinie: 14:40:41 przez użytkownika Wioletta Lejbik
publikacja treści wykonana dnia: 2020-01-20 o godzinie: 14:40:41 przez użytkownika Wioletta Lejbik
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 1725 razy.
historia wersji:
2020-01-20, 14:40:41 - Wioletta Lejbik
2020-01-07, 11:19:36 - Wioletta Lejbik
2019-10-22, 14:04:51 - Wioletta Lejbik
2019-10-21, 14:17:58 - Wioletta Lejbik
2019-08-01, 12:07:20 - Wioletta Lejbik
2019-08-01, 12:05:43 - Wioletta Lejbik
2019-08-01, 11:54:22 - Wioletta Lejbik
2019-05-09, 14:14:31 - Wioletta Lejbik
2019-05-09, 14:13:04 - Wioletta Lejbik
2019-05-09, 14:06:02 - Wioletta Lejbik

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wzór oświadczenia
.docx
26.7 kB
2019-10-22, 14:01:40
cofnij do druku na górę