Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2019-04-30

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji
nr 17/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego
ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076
miasta Szczecin [woj. zachodniopomorskie], stanowiących teren zamknięty
Polskich Kolei Państwowych S.A.
Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury
i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach
od 8oo do 13oo w pokoju 235 (drugie piętro), w terminie 14 dni od dnia
wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2019-04-30 o godzinie: 12:54:10 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-04-30 o godzinie: 12:54:10 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
publikacja treści wykonana dnia: 2019-04-30 o godzinie: 12:54:10 przez użytkownika Daria Pawlenko-Posiadała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 548 razy.
historia wersji:
2019-04-30, 12:54:10 - Daria Pawlenko-Posiadała
cofnij do druku na górę