Strona główna Aktualności Redakcja serwisu Instrukcja obsługi BIP Rejestr zmian Polityka prywatności

2019-03-08

Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

W dniu 6 marca 2019 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w Programie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192).

Program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym  jest organizowanie i  świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 60 mln zł.

W ramach programu gminy mogą otrzymać dofinansowanie do 50% kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szczegółowe informacje, Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, ogłoszenie o naborze wniosków wraz z wzorami formularzy wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dl-osob-niepelnosprawnych-edycja-2019

Terminy naboru wniosków:

Gminy składają wnioski do Wojewody Zachodniopomorskiego  (zał. nr 1a oraz 1b do Programu)  – w terminie do 29 marca 2019 r. na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Wojewoda sporządzi i w terminie do 30 kwietnia 2019 r. przekaże wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu).

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 17 maja 2019 r.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2019-03-08 o godzinie: 13:04:56 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2019-03-08 o godzinie: 13:13:08 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
publikacja treści wykonana dnia: 2019-03-08 o godzinie: 13:13:08 przez użytkownika Agnieszka Pokładowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 958 razy.
historia wersji:
2019-03-08, 13:13:08 - Agnieszka Pokładowska
2019-03-08, 13:11:36 - Agnieszka Pokładowska
2019-03-08, 13:07:31 - Agnieszka Pokładowska
2019-03-08, 13:06:20 - Agnieszka Pokładowska
2019-03-08, 13:05:42 - Agnieszka Pokładowska
2019-03-08, 13:04:56 - Agnieszka Pokładowska
cofnij do druku na górę