Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin


Redakcja serwisu


Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa uwagi.
Propozycje zmian i ulepszeń naszej strony można przesyłać pod adresem: rzecznik@szczecin.uw.gov.pl

Zawartość serwisu internetowego redagują redaktorzy z jednostek organizacyjnych w zakresie swoich kompetencji. Poniżej znajduje się lista osób redagujących serwis internetowy:


Wydział Prawny

 • Agnieszka Baumgart
      telefon: ....... 91 4303-555
      e-mail: ......... abaumgart@szczecin.uw.gov.pl
 • Kamila Dzierżanowska
      telefon: ....... 91 4303-327
      e-mail: ......... kdzierzanowska@szczecin.uw.gov.pl
 • Marta Marzec
      telefon: ....... 91 430 3380
      e-mail: ......... mmarzec@szczecin.uw.gov.pl
 • Katarzyna Nowak-Przybylska
      telefon: ....... 91 4303 480
      e-mail: .........

 • Wydział Finansów i Budżetu

 • Anna Adamska-Skąpska
      telefon: ....... 91 4303-602
      e-mail: ......... aadamska@szczecin.uw.gov.pl
 • Iwona Bajena
      telefon: ....... 914303602
      e-mail: ......... ibajena@szczecin.uw.gov.pl
 • Katarzyna Frąszczak
      telefon: ....... 91 4303-461
      e-mail: ......... kfraszczak@szczecin.uw.gov.pl
 • Tomasz Majkowski
      telefon: ....... 91 4303 554
      e-mail: ......... tmajkowski@szczecin.uw.gov.pl
 • Izabela Sulik
      telefon: ....... 914303561
      e-mail: ......... isulik@szczecin.uw.gov.pl
 • Piotr Winnicki
      telefon: ....... 91 4303 302
      e-mail: ......... pwinnicki@szczecin.uw.gov.pl

 • Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

 • Paulina Machtelewska
      telefon: ....... 91 4303-644
      e-mail: ......... pmachtelewska@szczecin.uw.gov.pl
 • Rafał Mańczak
      telefon: ....... 91 4303 506
      e-mail: ......... rmanczak@szczecin.uw.gov.pl

 • Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

 • Paweł Moliński
      telefon: ....... 91 4303 570
      e-mail: ......... pmolinski@szczecin.uw.gov.pl
 • Daria Pawlenko-Posiadała
      telefon: .......
      e-mail: ......... dwankowska@szczecin.uww.gov.pl
 • Wioletta Pituła
      telefon: ....... 914303562
      e-mail: ......... wpitula@szczecin.uw.gov.pl
 • Marta Rodziewicz
      telefon: ....... 91 4303 699
      e-mail: ......... mrodziewicz@szczecin.uw.gov.pl
 • Ewelina Wójcik
      telefon: ....... 94 3428 375
      e-mail: ......... ewojcik@szczecin.uw.gov.pl
 • Karolina Zacharek
      telefon: ....... 914303570
      e-mail: ......... kzacharek@szczecin.uw.gov.pl

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 • Marta Budnik-Dąbska
      telefon: ....... 91 4303-516
      e-mail: ......... mbudnik@szczecin.uw.gov.pl
 • Monika Karpińska
      telefon: ....... 91 4303 608
      e-mail: ......... mkarpinska@szczecin.uw.gov.pl
 • Marcin Kubiak
      telefon: ....... 91 4303-667
      e-mail: ......... mkubiak@szczecin.uw.gov.pl
 • Grzegorz Pilecki
      telefon: .......
      e-mail: .........
 • Ewa Rybicka
      telefon: .......
      e-mail: ......... erybicka@szczecin.uw.gov.pl
 • Justyna Szydłowska
      telefon: ....... 91 4303-549
      e-mail: ......... jszydlowska@szczecin.uw.gov.pl
 • Beata Wdowiak
      telefon: .......
      e-mail: .........

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 • Waldemar Redmer
      telefon: ....... 91 4303 733
      e-mail: ......... wredmer@szczecin.uw.gov.pl
 • Anna Rokosz
      telefon: ....... 94 342 8203
      e-mail: ......... arokosz@szczecin.uw.gov.pl
 • Joanna Zmudziejewska
      telefon: ....... 91 4303 770
      e-mail: ......... jozmu@szczecin.uw.gov.pl

 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • Hubert Ciosek
      telefon: .......
      e-mail: ......... hciosek@szczecin.uw.gov.pl
 • Robert Drozdowicz
      telefon: ....... 91 4303 330
      e-mail: ......... rdrozdowicz@szczecin.uw.gov.pl
 • Sylwia Kozakiewicz
      telefon: .......
      e-mail: .........
 • Krzysztof Lato
      telefon: ....... 91 4303 624
      e-mail: ......... klato@szczecin.uw.gov.pl
 • Jakub Mirkowicz
      telefon: ....... 3342
      e-mail: ......... jmirowicz@szczecin.uw.gov.pl
 • Artur Onufrejczyk
      telefon: ....... 91 4303 342
      e-mail: ......... aonufrejczyk@szczecin.uw.gov.pl
 • Jacek Sas
      telefon: ....... 91 4303 342
      e-mail: ......... jsas@szczecin.uw.gov.pl
 • Marek Skowroński
      telefon: .......
      e-mail: ......... mskowronski@szczecin.uw.gov.pl
 • Zdzisław Śliwa
      telefon: ....... 914303342
      e-mail: ......... zsliwa@szczecin.uw.gov.pl
 • Jowita Sobieraj
      telefon: ....... 914303342
      e-mail: ......... jsobieraj@szczecin.uw.gov.pl
 • Tomasz Spławski
      telefon: ....... 914303342
      e-mail: ......... tsplawski@szczecin.uw.gov.pl
 • Urszula Świerżewska
      telefon: ....... 91 4303 113
      e-mail: ......... uswirzew@szczecin.uw.gov.pl
 • Tomasz Świtkiewicz
      telefon: ....... 91 4303-624
      e-mail: ......... switkiewicz@szczecin.uw.gov.pl
 • Tomasz Wojciechowicz
      telefon: .......
      e-mail: ......... twojciechowicz@szczecin.uw.gov.pl

 • Wydział Kontroli

 • Łukasz Brzostowski
      telefon: ....... 91 4303-994
      e-mail: ......... lbrzostowski@szczecin.uw.gov.pl
 • Anna Dąbska
      telefon: ....... 91 4303 495
      e-mail: ......... adabska@szczecin.uw.gov.pl
 • Iwona Olesińska
      telefon: ....... 91 4303 514
      e-mail: ......... iolesinska@szczecin.uw.gov.pl
 • Agnieszka Rynkiewicz
      telefon: ....... 91 4303 888
      e-mail: ......... agrynkiewicz@szczecin.uw.gov.pl

 • Biuro Wojewody

 • Jarosław Leszkiewicz
      telefon: ....... 3581
      e-mail: ......... jleszkiewicz@szczecin.uw.gov.pl
 • Agnieszka Muchla
      telefon: ....... 3589
      e-mail: ......... amuchla@szczecin.uw.gov.pl
 • Piotr Pieleszek
      telefon: ....... 91 4303 581
      e-mail: ......... ppieleszek@szczecin.uw.gov.pl

 • Biuro Organizacji i Kadr

 • Anna de Weyher
      telefon: ....... 914303381
      e-mail: ......... adeweyher@szczecin.uw.gov.pl
 • Katarzyna Herbut
      telefon: ....... 91 4303-355
      e-mail: ......... kherbut@szczecin.uw.gov.pl
 • Agnieszka Januszek
      telefon: ....... 91 4303 521
      e-mail: ......... ajanuszek@szczecin.uw.gov.pl
 • Maria-Magdalena Jaszczyk
      telefon: .......
      e-mail: ......... mjaszczyk@szczecin.uw.gov.pl
 • Anna Kasprzyk
      telefon: ....... 91 4303-355
      e-mail: ......... akasprzyk@szczecin.uw.gov.pl
 • Jan Kępiński
      telefon: ....... 91 4303-442
      e-mail: ......... jkepinski@szczecin.uw.gov.pl
 • Dominika Kruszczyńska
      telefon: ....... 91 4303-633
      e-mail: ......... dkruszczynska@szczecin.uw.gov.pl
 • Wioletta Lejbik
      telefon: ....... 91 4303-666
      e-mail: ......... wlejbik@szczecin.uw.gov.pl
 • Magdalena Maciaszczyk
      telefon: ....... 3501
      e-mail: ......... mmaciaszczyk@szczecin.uw.gov.pl
 • Paweł Michalak
      telefon: ....... 94 3428 210
      e-mail: ......... pmichalak@szczecin.uw.gov.pl
 • Alicja Wójcicka
      telefon: ....... 91 4303-478
      e-mail: ......... awojcicka@szczecin.uw.gov.pl
 • Aleksandra Wróbel
      telefon: ....... 914303772
      e-mail: ......... awrobel@szczecin.uw.gov.pl
 • Weronika Wrońska
      telefon: ....... 91 4303-542
      e-mail: ......... wwronska@szczecin.uw.gov.pl

 • Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych

 • Małgorzata Białous
      telefon: ....... 91 4303-465
      e-mail: .........
 • Zuzanna Czopek
      telefon: ....... 91 4303-438
      e-mail: ......... zczopek@szczecin.uw.gov.pl
 • Marzena Dzierżawska
      telefon: ....... 91 4303-450
      e-mail: ......... mdzierzawska@szczecin.uw.gov.pl
 • Rafał Glakowski
      telefon: .......
      e-mail: .........
 • Józef Konecki
      telefon: ....... 91 4303-652
      e-mail: ......... jkonecki@szczecin.uw.gov.pl
 • Monika Kołodziej
      telefon: ....... 91 4303-404
      e-mail: ......... mkolodziej@szczecin.uw.gov.pl
 • Dorota Krawacka
      telefon: .......
      e-mail: ......... dkrawacka@szczecin.uw.gov.pl
 • Marek Margraf - Wojciechowski
      telefon: ....... 91 430 3212
      e-mail: ......... mmargraf@szczecin.uw.gov.pl
 • Andrzej Nowicki
      telefon: ....... 91 4303-295
      e-mail: ......... anowicki@szczecin.uw.gov.pl
 • Agnieszka Pilarska-Zamiela
      telefon: ....... 91 4303-468
      e-mail: ......... apilarska@szczecin.uw.gov.pl
 • Paweł Zieleniecki
      telefon: ....... 94 3428 503
      e-mail: ......... pzieleniecki@szczecin.uw.gov.pl

 • Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

 • Jarost Dudek
      telefon: ....... 91 4303 692
      e-mail: ......... jdudek@szczecin.uw.gov.pl
 • Klaudia Orłowska
      telefon: ....... 91 4303-627
      e-mail: ......... korlowska@szczecin.uw.gov.pl

 • Państwowa Straż Łowiecka


  Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnej

 • Jerzy Nitka
      telefon: ....... 91 4303 372
      e-mail: ......... jnitka@szczecin.uw.gov.pl

 • Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 • Urszula Sękowska
      telefon: ....... 91 8140-296
      e-mail: ......... usekowska@szczecin.uw.gov.pl

 • Zespół Audytu Wewnętrznego

 • Joanna Sorokin
      telefon: ....... 91 4303-552
      e-mail: ......... jsorokin@szczecin.uw.gov.pl

 • Wydział Koordynacji Świadczeń

 • Joanna Grab
      telefon: ....... 91 4303-070
      e-mail: ......... jgrab@szczecin.uw.gov.pl
 • Agnieszka Sawicka
      telefon: ....... 91 4303 381
      e-mail: ......... asawicka@szczecin.uw.gov.pl

 • Wydział Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej

 • Jacek Araś
      telefon: ....... 91 43 03 489
      e-mail: ......... jaras@szczecin.uw.gov.pl
 • Karolina Czaja-Śmietana
      telefon: ....... 91 4 303 630
      e-mail: ......... kczaja@szczecin.uw.gov.pl
 • Anna Lepak
      telefon: ....... 3346
      e-mail: ......... alepak@szczecin.uw.gov.pl
 • Agnieszka Pokładowska
      telefon: ....... 91 4 303 236
      e-mail: ......... apokladowska@szczecin.uw.gov.pl
 • Natalia Widzińska
      telefon: ....... 91 4303 238
      e-mail: ......... nwidzinska@szczecin.uw.gov.pl
 • Izabela Wojtczak-Sikorska
      telefon: ....... 91 4303-688
      e-mail: ......... iwojtczak@szczecin.uw.gov.pl
 • Monika Zwierzchowska
      telefon: ....... 91 4303-269
      e-mail: ......... mzwierzchowska@szczecin.uw.gov.pl

 • Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i ochrony PPOŻ

 • Barbara Herman
      telefon: ....... 91 43 03 772
      e-mail: .........

 • Wydział Rozliczeń Zniesionej Gminy Ostrowice

  cofnij do druku na górę