Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Stanowiska w służbie cywilnej

Stanowiska w służbie cywilnej


1
2023-06-02

ogłoszenie KPRM 121882 - kierownik Oddziału Rodziny i Pomocy Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
2
2023-06-01

Ogłoszenie KPRM 121745 inspektor wojewódzki ds. Kontroli programów EWT w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
3
2023-05-30

ogłoszenie KPRM 121626 - inspektor ds. kontaktów z instytucjami zagranicznymi w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
4
2023-05-30

ogłoszenie KPRM 121630 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
5
2023-05-25

Ogłoszenie KPRM 121387 Główny specjalista ds. prowadzenia nadzoru nad związkami spółek wodnych, postępowań egzekucyjnych oraz administracyjnychw Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
6
2023-05-22

ogłoszenie KPRM 121174 - inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na wieloosobowym stanowisku pracy ds. BHP praz ochrony PPOŻ

czytaj wiecej
7
2023-05-19

ogłoszenie KPRM 121092 - inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
8
2021-01-15

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę