Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Stanowiska w służbie cywilnej

Stanowiska w służbie cywilnej


1
2020-02-19

ogłoszenie nr 21 - starszy inspektor do spraw kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
2
2020-02-19

ogłoszenie nr 20 - starszy inspektor do spraw kontroli finansowych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
3
2020-02-19

ogłoszenie nr 17 - starszy inspektor wojewódzki do spraw wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
4
2020-02-18

ogłoszenie nr 12 (KPRM 61252) - inspektor wojewódzki do spraw komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
5
2020-02-18

ogłoszenie nr 13 (KPRM 61249) - inspektor do spraw komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
6
2020-02-15

ogłoszenie nr 19 - inspektor wojewódzki do spraw kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
7
2020-02-12

ogłoszenie nr 16 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę