Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Stanowiska w służbie cywilnej

Stanowiska w służbie cywilnej


1
2019-07-17

ogłoszenie nr 72- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
2
2019-07-16

ogłoszenie nr 71- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
3
2019-07-15

ogłoszenie nr 69 - inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach paszportowych w Terenowym Punkcie Paszportowym w Świnoujściu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- zastępstwo-

czytaj wiecej
4
2019-07-12

ogłoszenie nr 70- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
5
2019-07-10

ogłoszenie nr 68 - inspektor wojewódzki do spraw budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
6
2019-07-05

ogłoszenie nr 61- inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
7
2019-07-04

Ogłoszenie nr 60 - starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
8
2019-07-04

Ogłoszenie nr 59 - starszy inspektor ds. zezwoleń na pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
9
2019-07-04

Ogłoszenie nr 67 starszy inspektor ds. obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę