Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne

Informacje archiwalne: Sprawy społeczne


1
2019-05-23
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - wyniki naboru
2
2019-02-08
Spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
3
2019-02-04
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019
4
2018-10-12
Utworzenie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
5
2018-02-12
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
6
2018-02-06
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku
7
2017-07-06
Wyniki otwartego konkursu na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu
8
2017-06-12
Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”
9
2017-06-09
Otwarty konkurs na Partnera w sprawie realizacji zadania
10
2017-04-28
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w ramach Programu Senior + EDYCJA 2017
11
2017-04-28
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2016 r.
12
2017-04-24
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 kwietnia 2017 r. ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.
13
2017-03-31
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.
14
2017-02-07
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
15
2017-02-06
Ogłoszenie wyników konkursu
16
2017-02-06
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.
17
2017-01-31
Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu „MALUCH plus” 2017
18
2016-12-19
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności Edycja 2017
19
2016-11-22
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
20
2016-11-10
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.
21
2016-10-06
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
22
2016-06-22
Otwarty konkurs ofert „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2016
23
2016-06-20
Dofinansowanie programów wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi
24
2016-05-13
Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r
25
2016-04-27
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.
26
2016-04-27
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.
27
2016-03-31
Wsparcie dla tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
28
2016-03-15
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.
29
2016-03-11
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
30
2016-03-11
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

1234

pokaż bieżące
cofnij do druku na górę