Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Ratownictwo Medyczne - Aktualności: Oddział Ratownictwa Medycznego

Informacje archiwalne: Aktualności: Oddział Ratownictwa Medycznego


1
2018-12-07
Projekt Aktualizacji Nr 20 Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego
2
2018-08-14
Projekt Aktualizacji Nr 19 Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego
3
2018-05-22
Projekt Aktualizacji Nr 18 Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego
4
2018-04-27
Projekt Aktualizacji Nr 17 Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego
5
2018-02-12
Aktualizacja tabel (dane dotyzczące 2017/2018 r.) z Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego
6
2017-12-29
Aktualizacja danych zawartych w tabeli stanowiącej załącznik do Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, w części Siły i Środki
7
2017-12-15
Projekt Aktualizacji Nr 16 Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego
8
2017-11-17
Projekt Aktualizacji Nr 15 Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego
9
2017-10-11
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Ratownictwo medyczne w oczach dziecka”
10
2017-09-26
Konkurs „Ratownictwo medyczne w oczach dziecka”
11
2017-03-31
Projekt Aktualizacji Nr 14 Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego
12
2016-12-23
Aktualizacja danych zawartych w tabeli stanowiącej załącznik do Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, w części Siły i Środki
13
2016-12-23
Aktualizacja tabel (dane za 2016 r.) z Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego
14
2016-11-04
Tabela kosztów ponoszonych przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego.
15
2016-07-14
Informacja o procedurze
16
2016-06-22
Projekt Aktualizacji Nr 13 Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego
17
2016-04-05
Projekt Aktualizacji Nr 12 Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego
18
2016-03-11
Projekt Aktualizacji Nr 11 Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego
19
2016-02-26
Dane do analizy organizacji i funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
20
2016-02-23
Koszty działalności zespołów ratownictwa medycznego w 2015 r.
21
2016-02-08
Aktualizacja tabel (dane za 2015 r.) z Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego
22
2016-01-19
Dane dotyczące lądowisk przy podmiotach leczniczych i szpitalnych oddziałów ratunkowych
23
2016-01-08
Aktualizacji danych Podmiotów Leczniczych
24
2015-09-29
Lokalizacje stacji cyfrowego systemu łączności radiowej
25
2015-09-17
Projekt Aktualizacji Nr 10 Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego
26
2015-07-03
Projekt Aktualizacji Nr 9 Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego
27
2015-05-04
Liczba zatrudnionych ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego/szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz dyspozytorów medyczny
28
2015-03-02
Koszty działalności zespołów ratownictwa medycznego za 2014 r.
29
2015-02-20
Projekt Aktualizacji Nr 8 Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego
30
2015-01-21
Aktualizacja tabel (dane za 2014 r.) z Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznwego Województwa Zachodniopomorskiego

12

pokaż bieżące
cofnij do druku na górę