Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Ratownictwo Medyczne - Aktualności: Oddział Ratownictwa Medycznego

Aktualności: Oddział Ratownictwa Medycznego


1
2023-01-10

Aktualizacja tabel (dane dotyczące 2022 r.) z Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
2
2021-01-04

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych

czytaj wiecej
3
2019-07-09

Dobre praktyki leczenia bólu u pacjentem w zespołach ratownictwa medycznego i lotniczych zespołach ratownictwa medycznego

czytaj wiecej
4
2018-02-19

Dobre praktyki postępowania z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu

czytaj wiecej
5
2015-05-25

Postępowaniu w odniesieniu do osób nieprzytomnych, u których wywiad medyczny może wskazywać na hipotermię głęboką

czytaj wiecej
6
2015-05-06

Informacja dotycząca sytuacji w szpitalach funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego

czytaj wiecej
7
2013-09-09

Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

czytaj wiecej
8
2013-04-04

Zalecenia dotyczące właściwego kwalifikowania do transportu poszkodowanych urazowych

Zalecenia, których celem jest poprawa jakości współpracy między zespołami ratownictwa medycznego, a personelem izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych wydał wojewoda Marcin Zydorowicz.

czytaj wiecej
9
2013-04-03

Ochrona Zdrowia Psychicznego

Procedura wykonywania ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w Województwie Zachodniopomorskim.

czytaj wiecej
10
2013-02-05

Zalecenia konsultantów wojewódzkich dla zespołów ratownictwa medycznego

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę