Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Planowanie przestrzenne i gospodarka

Planowanie przestrzenne i gospodarka1

Dane przestrzenne

2

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych

Procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych.

3

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

Procedura wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.cofnij do druku na górę