Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie -


1
2023-05-08

Lista lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego w ramach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2023 r.

czytaj wiecej
2
2023-05-02

Postępowanie kwalifikacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – sesja wiosenna 2023 r.

czytaj wiecej
3
2023-02-07

Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego 1-31 marca 2023 r.

czytaj wiecej
4
2022-11-29

Lista lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego w ramach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2022 r.

czytaj wiecej
5
2022-04-08

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 marca 2022 r.

czytaj wiecej
6
2022-04-04

Komunikat w sprawie terminu ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne, które rozpoczęło się w dniu 1 marca 2022 r.

czytaj wiecej
7
2022-02-15

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy/lekarzy dentystów na terenie województwa zachodniopomorskiego - stan na dzień 14.02.2022 r.

czytaj wiecej
8
2022-02-15

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2022 r.

czytaj wiecej
9
2022-02-09

Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego 1-31 marca 2022 r.

czytaj wiecej
10
2021-11-02

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 października 2021 r.

czytaj wiecej
11
2021-09-17

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy/lekarzy dentystów na terenie województwa zachodniopomorskiego - stan na dzień 15.09.2021 r.

czytaj wiecej
12
2021-09-17

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2021 r.

czytaj wiecej
13
2021-09-13

Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego 1-31 października 2021 r.

czytaj wiecej
14
2021-04-23

Dodatek do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji

czytaj wiecej
15
2020-07-10

Komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chcą złożyć wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2020

czytaj wiecej
16
2020-03-26

Komunikat w sprawie zasad odbywania szkolenia specjalizacyjnego w okresie stanu epidemii choroby COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-2

czytaj wiecej
17
2020-03-19

Komunikat w sprawie zasad odbywania szkolenia specjalizacyjnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

czytaj wiecej
18
2020-03-13

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący odbywania szkolenia specjalizacyjnego na oddziale czasowo przekształconym w oddział zakaźny

czytaj wiecej
19
2020-01-20

SMK (System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) - ułatwienia w korzystaniu z EKS – komunikat ze strony CSIOZ

czytaj wiecej
20
2019-06-28

Komunikat ws. zasad odpracowania tzw. zobowiązania lojalnościowego

czytaj wiecej
21
2019-01-09

Terminy składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

czytaj wiecej
22
2018-12-06

Komunikat w sprawie aktualizacji programów specjalizacyjnych we wszystkich dziedzinach medycyny lekarzy i lekarzy dentystów

czytaj wiecej
23
2018-09-19

Komunikat w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

czytaj wiecej
24
2018-09-05

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 4 września 2018 roku w sprawie sposobu zgłaszania do umowy rezydenckiej informacji o złożonych przez rezydentów deklaracjach odpracowania okresu pobierania wyższego wyn

czytaj wiecej
25
2018-06-08

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych – zasady składania dokumentów

czytaj wiecej
26
2018-03-07

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny – zasady składania dokumentów

czytaj wiecej
27
2017-09-04

Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów

czytaj wiecej
28
2017-04-27

Informacja na temat Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

czytaj wiecej
29
2017-02-08

Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

czytaj wiecej
30
2016-02-18

Komunikat w sprawie 6-miesięcznego programu specjalizacji w dziedzinie geriatrii

czytaj wiecej
31
2013-06-06

UWAGA!!! Informacja o kursach dla lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

czytaj wiecej
32
2013-04-09

Rejestr osób odbywających specjalizacje w ochronie zdrowia

czytaj wiecej


pokaż archiwalne

cofnij do druku na górę