Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie -


1
2019-12-20

SMK – szkolenie w ramach akademii CSIOZ dla lekarzy i lekarzy dentystów z obsługi elektroniczne karty szkolenia specjalizacyjnego

czytaj wiecej
2
2019-11-04

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 października 2019

czytaj wiecej
3
2019-09-27

Komunikat w sprawie kursu specjalizacyjnego dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej – rozpoczęcie szkolenia przed 15.11.2014 r.

czytaj wiecej
4
2019-09-17

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy/lekarzy dentystów na terenie województwa zachodniopomorskiego - stan na dzień 16 września 2019 r.

czytaj wiecej
5
2019-09-17

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2019 r.

czytaj wiecej
6
2019-09-11

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2019 r.

czytaj wiecej
7
2019-08-14

SMK dla lekarzy i lekarzy dentystów wnioskujących o szkolenie specjalizacyjne - szkolenie

czytaj wiecej
8
2019-07-15

Intensywny Praktyczny Kurs Chirurgii Endoskopowej u Dzieci

czytaj wiecej
9
2019-06-28

Komunikat ws. zasad odpracowania tzw. zobowiązania lojalnościowego

czytaj wiecej
10
2019-06-03

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 marca 2019 r.

czytaj wiecej
11
2019-02-15

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2019 r.

czytaj wiecej
12
2019-02-08

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2019 r.

czytaj wiecej
13
2019-01-09

Terminy składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

czytaj wiecej
14
2018-12-06

Komunikat w sprawie aktualizacji programów specjalizacyjnych we wszystkich dziedzinach medycyny lekarzy i lekarzy dentystów

czytaj wiecej
15
2018-11-05

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 1-31 października 2018 r.

czytaj wiecej
16
2018-10-09

Pozostawiono rzeczy po Lekarskim Egzaminie Końcowym

czytaj wiecej
17
2018-09-19

Komunikat w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

czytaj wiecej
18
2018-09-14

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2018 r.

czytaj wiecej
19
2018-09-11

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2018 r.

czytaj wiecej
20
2018-09-05

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 4 września 2018 roku w sprawie sposobu zgłaszania do umowy rezydenckiej informacji o złożonych przez rezydentów deklaracjach odpracowania okresu pobierania wyższego wyn

czytaj wiecej
21
2018-08-29

Informacja Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie formularzy oświadczeń niezbędnych do uzyskania podwyższonego wynagrodzenia

czytaj wiecej
22
2018-06-08

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych – zasady składania dokumentów

czytaj wiecej
23
2018-03-07

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny – zasady składania dokumentów

czytaj wiecej
24
2017-09-04

Postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów

czytaj wiecej
25
2017-05-04

Podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

czytaj wiecej
26
2017-04-28

Nowelizacja przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

czytaj wiecej
27
2017-04-27

Informacja na temat Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

czytaj wiecej
28
2017-02-08

Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

czytaj wiecej
29
2016-02-18

Komunikat w sprawie 6-miesięcznego programu specjalizacji w dziedzinie geriatrii

czytaj wiecej
30
2015-03-31

Zasady kwalifikowania i kierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w sytuacji, gdy na jedno miejsce szkoleniowe będzie przypadać dwóch i więcej kandydatów z takimi samym wynikiem

czytaj wiecej
31
2013-06-06

UWAGA!!! Informacja o kursach dla lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

czytaj wiecej
32
2013-04-09

Rejestr osób odbywających specjalizacje w ochronie zdrowia

czytaj wiecej


pokaż archiwalne

cofnij do druku na górę