Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami


1
2022-05-26

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 26 maja 2022 r., znak: K-GN-4.7570.934.2021.KŁ.PK

czytaj wiecej
2
2022-05-26

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 26 maja 2022 r., znak: K-GN-4.7570.834.2021.PK

czytaj wiecej
3
2022-05-26

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 26/32, 26/49, 26/50, 26/51, 26/53, 26/55, 26/57 obręb Złocieniec 17 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 26/32, 26/49, 26/50, 26/51, 26/53, 26/55, 26/57 obręb Złocieniec 17 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

czytaj wiecej
4
2022-05-25

Zawiadomienie o wydaniu 24.05.2022 r. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego znak: GN-2.7570.225.2020.BW

Zawiadomienie o wydaniu 24.05.2022 r. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego znak: GN-2.7570.225.2020.BW, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Racimierz, gmina Stepnica, oznaczonej jako działki nr: - 86/4 o pow. 0,0095 ha (wydzielona z działki nr 86/1), - 86/6 o pow. 0,0051 ha (wydzielona z działki nr 86/2), która z mocy prawa zostanie przejęta na własność Województwa Zachodniopomorskiego z dniem ostateczności decyzji nr 12/2020 z 7 września 2020 r., znak: AP 4.7820.198-17.2019.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław – Stepnica”.

czytaj wiecej
5
2022-05-24

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, m. Wolin, oznaczoną jako działka nr 34/12 o pow. 0,0048 ha

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, m. Wolin, oznaczoną jako działka nr 34/12 o pow. 0,0048 ha, która z mocy prawa zostanie przejęta na własność Skarbu Państwa z dniem ostateczności decyzji nr 23/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z 23.12.2021 r., znak: AP-4.7820.235-31.2021.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) – Troszyn”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

czytaj wiecej
6
2022-05-24

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, m. Wolin, oznaczoną jako działka nr 8 o pow. 0,7782 ha

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, m. Wolin, oznaczoną jako działka nr 8 o pow. 0,7782 ha, która z mocy prawa zostanie przejęta na własność Skarbu Państwa z dniem ostateczności decyzji nr 23/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z 23.12.2021 r., znak: AP-4.7820.235-31.2021.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) – Troszyn”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

czytaj wiecej
7
2022-05-23

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy..Przedmiotem dzierżawy są części nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg, obejmuj

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy są części nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg, obejmujące obszary plaż morskich, zejść na plażę, promenad nadmorskich oraz terenów nieleśnych z wyłączeniem gruntów leśnych oraz terenów objętych odrębnymi umowami, w skład których wchodzą: - część o pow. 4,6789 ha działki nr 1/3 i część o pow. 0,6543 ha działki nr 1/4 obr. nr 1 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00042739/0, - część o pow. 0,6725 ha działki nr 26 obr. nr 1 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00067647/9, - część o pow. 0,9441 ha działki nr 1/2 i część o pow. 1,7645 ha działki nr 8/2 obr. nr 2 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00042740/0, - część o pow. 0,1340 ha działki nr 388 obr. nr 2 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00067641/7, - część o pow. 2,9688 ha działki nr 2/4 obr. nr 3 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00042736/9, - część o pow. 5,1563 ha działki nr 18 obr. nr 3 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00067642/4, - część o pow. 6,9558 ha działki nr 1/7 obr. nr 4 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00053121/5, - część o pow. 0,3162 ha działki nr 65/1 obr. 4 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00042738/3, - część o pow. 3,2361 ha działki nr 198 obr. nr 4 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00067643/1, - część o pow. 7,1654 ha działki nr 1/3 obr. nr 5 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00042759/6, - część o pow. 2,4631 ha działki nr 140 i część o pow. 0,3601 ha działki nr 141 obr. nr 5 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00067644/8, - część o pow. 4,7916 ha działki nr 1/2 obr. nr 6 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00042758/9, - część o pow. 0,0294 ha działki nr 49 i część o pow. 0,5532 ha działki nr 50 obr. nr 6 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00067645/5, - część o pow. 3,2085 ha działki nr 1/2 obr. nr 7 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00042741/7, - część o pow. 1,3190 ha działki nr 1/16 i część o pow. 12,6844 ha działki nr 1/17 obr. nr 8 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00042737/6, - część o pow. 0,0212 ha działki nr 29 i część o pow. 0,0280 ha działki nr 30 obr. nr 8 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00067646/2.

czytaj wiecej
8
2022-05-23

obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę nr 49/9 obręb Recław gmina Wolin

obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę nr 49/9 obręb Recław gmina Wolin

czytaj wiecej
9
2022-05-23

obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę nr 185/58, obręb Dargobądz 1, gmina Wolin

obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę nr 185/58, obręb Dargobądz 1, gmina Wolin

czytaj wiecej
10
2022-05-23

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 198/2 obręb Ryszewo gmina Pyrzyce przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 198/2 obręb Ryszewo gmina Pyrzyce przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
11
2022-05-23

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 375/2 obręb Kozielice gmina Kozielice przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 375/2 obręb Kozielice gmina Kozielice przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
12
2022-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 1/1 obręb 0014 Darłowo przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 1/1 obręb 0014 Darłowo przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
13
2022-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 1/4 obręb 0001 Darłowo przeznaczonej do dzierżawy

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 1/4 obręb 0001 Darłowo przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
14
2022-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 622 obręb 06 miasta Białogard przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 622 obręb 06 miasta Białogard przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
15
2022-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 365 obręb 17 m. Białogard przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 365 obręb 17 m. Białogard przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
16
2022-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 72/1 i 214 obręb Rotnowo przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 72/1 i 214 obręb Rotnowo przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

czytaj wiecej
17
2022-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 122/1 obręb Górnowo gmina Banie, przeznaczonej do dzierżawy

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 122/1 obręb Górnowo gmina Banie, przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
18
2022-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 57/2 obręb Orzechów gmina Cedynia przeznaczonej do dzierżawy

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 57/2 obręb Orzechów gmina Cedynia przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
19
2022-05-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 156/2 obręb Krajnik, gmina Gryfino przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 156/2 obręb Krajnik, gmina Gryfino przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
20
2022-05-18

obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego dot. działki nr 39/8, obręb Brzozowo, gmina Nowogard

obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego dot. działki nr 39/8, obręb Brzozowo, gmina Nowogard

czytaj wiecej
21
2022-05-18

obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego dot. działki nr 126 obręb Żabowo, gmina Nowogard

obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego dot. działki nr 126 obręb Żabowo, gmina Nowogard

czytaj wiecej
22
2022-05-18

obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego dot. działki nr 119/7 o pow. 0,65 ha, obręb Żabowo, gmina Nowogard

obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego dot. działki nr 119/7 o pow. 0,65 ha, obręb Żabowo, gmina Nowogard

czytaj wiecej
23
2022-05-17

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 14/1 obręb Dargiń gmina Bobolice przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 14/1 obręb Dargiń gmina Bobolice przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
24
2022-05-17

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 651 obręb Żydowo gmina Polanów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 651 obręb Żydowo gmina Polanów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

czytaj wiecej
25
2022-05-16

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 22/4 obręb Laska gmina Wolin przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 22/4 obręb Laska gmina Wolin przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
26
2022-05-11

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 109 obręb 0204 Gostkowo gmina Polanów przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 10 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 109 obręb 0204 Gostkowo gmina Polanów przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 10 lat

czytaj wiecej
27
2022-05-10

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 53 obręb Karlino, gmina Postomino przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 53 obręb Karlino, gmina Postomino przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
28
2022-05-10

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 490/1 obręb Domysłów, gmina Wolin przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 490/1 obręb Domysłów, gmina Wolin przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
29
2022-05-10

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 105/5 obręb 18 Przytór, nr 153/14 obręb 18 Przytór, nr 152/3 obręb 18 Przytór, nr 7/7 obręb 14 Warszów m. Świnoujście, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Gminy Miasto Świnoujście i

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 105/5 obręb 18 Przytór, nr 153/14 obręb 18 Przytór, nr 152/3 obręb 18 Przytór, nr 7/7 obręb 14 Warszów m. Świnoujście, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Gminy Miasto Świnoujście i na rzecz Skarbu Państwa

czytaj wiecej
30
2022-05-10

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 13/12 obręb 4173 m. Szczecin przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej do lat 3

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 13/12 obręb 4173 m. Szczecin przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej do lat 3

czytaj wiecej
31
2022-05-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 161 obręb Kliniska Wielkie gmina Goleniów przeznaczonej do dzierżawy

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 161 obręb Kliniska Wielkie gmina Goleniów przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
32
2022-05-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 402 obręb Szczecinek 20 przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 402 obręb Szczecinek 20 przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
33
2022-03-31

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 31 marca 2021 r., znak: K-GN-4.7570.708.2021.JM

czytaj wiecej
34
2022-03-23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 23 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.782.2021.SzH

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 23 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.782.2021.SzH

czytaj wiecej
35
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.795.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.795.2021.SzH

czytaj wiecej
36
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.796.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.796.2021.SzH

czytaj wiecej
37
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.806.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.806.2021.SzH

czytaj wiecej
38
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.807.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.807.2021.SzH

czytaj wiecej
39
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.479.2021.PK

czytaj wiecej
40
2022-03-01

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 28 lutego 2021 r., znak: K-GN-4.7570.595.2021.JM

czytaj wiecej
41
2021-11-03

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r., znak: K-GN-4.7570.106.2021.AG

czytaj wiecej
42
2021-10-21

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2021 r., znak: K-GN-4.7570.148.2021.JM

czytaj wiecej
43
2021-10-07

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 145/1 obręb Wysoka, gmina Boleszkowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 145/1 obręb Wysoka, gmina Boleszkowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
44
2021-06-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 5/8 i nr 5/9 obręb 3025 Szczecin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 5/8 i nr 5/9 obręb 3025 Szczecin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
45
2021-05-19

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka nr 244/3 o pow. 0,1878 ha, położonej w obr. ew. Kowalki, gmina Tychowo, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 52 o pow. użytk. 68,97 m2- przetarg ustny nieograniczony

czytaj wiecej
46
2021-05-10

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 489/5 obręb Racimierz

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 489/5 obręb Racimierz

czytaj wiecej
47
2021-03-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 374/32 obręb Chełm Gryficki przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 374/32 obręb Chełm Gryficki przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
48
2021-03-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 585/10 obręb Rewal 1 i nr 438/20 obręb Rewal 2 przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 585/10 obręb Rewal 1 i nr 438/20 obręb Rewal 2 przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

czytaj wiecej
49
2021-03-05

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 118/9, obręb 8 Stargard i 10/4, 10/7 obręb 14 Stargard, gmina Stargard, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres odpowiednio 3 i 2 lat.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 118/9, obręb 8 Stargard i 10/4, 10/7 obręb 14 Stargard, gmina Stargard, przeznaczonych do dzierżawy.

czytaj wiecej
50
2020-09-03

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37 położoną w obrębie Zarańsko, gmina Drawsko Pomorskie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37.

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę