Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami


1
2023-03-21

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 10 lat - działka nr 1/2, obręb 0006, Kołobrzeg

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 10 lat - działka nr 1/2, obręb 0006, Kołobrzeg

czytaj wiecej
2
2023-03-21

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, m. Wolin, oznaczoną jako działka nr 34/12 o pow. 0,0048 ha.

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 20 marca 2023 r. decyzji, znak: GN-2.7570.86.2022.BW, ustalającej odszkodowanie za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, m. Wolin, oznaczoną jako działka nr 34/12 o pow. 0,0048 ha, która z mocy prawa zostanie przejęta na własność Skarbu Państwa z dniem ostateczności decyzji nr 23/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 2021 r., znak: AP-4.7820.235-31.2021.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem) – Troszyn”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

czytaj wiecej
3
2023-03-20

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działka nr 101/6, obręb Pyrzyce 3, Gmina Pyrzyce

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działka nr 101/6, obręb Pyrzyce 3, Gmina Pyrzyce

czytaj wiecej
4
2023-03-16

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - działka nr 292/11 i 292/35, obręb Chrząszczewo

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - działka nr 292/11 i 292/35, obręb Chrząszczewo

czytaj wiecej
5
2023-03-16

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - działka nr 7/8, obręb Wicko, Gmina Międzyzdroje

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - działka nr 7/8, obręb Wicko, Gmina Międzyzdroje

czytaj wiecej
6
2023-03-16

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. dz. nr 105/3 obręb 0002 Rogozina, gmina Trzebiatów

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. dz. nr 105/3 obręb 0002 Rogozina, gmina Trzebiatów

czytaj wiecej
7
2023-03-16

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działka nr 520/2, obręb Kołczewo 1, Gmina Wolin

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działka nr 520/2, obręb Kołczewo 1, Gmina Wolin

czytaj wiecej
8
2023-03-14

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. dz. nr 55/5 obręb 0030 Troszyn, gmina Wolin

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. dz. nr 55/5 obręb 0030 Troszyn, gmina Wolin

czytaj wiecej
9
2023-03-14

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy- działka nr 1035/1, Obręb 0003, Nowe Warpno

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy- działka nr 1035/1, Obręb 0003, Nowe Warpno

czytaj wiecej
10
2023-03-14

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych - działka nr 102, obręb 0005, Miasto Białogard

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych - działka nr 102, obręb 0005, Miasto Białogard

czytaj wiecej
11
2023-03-14

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym - działka nr 177/3, obręb 0003, Miasto Myślibórz

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym - działka nr 177/3, obręb 0003, Miasto Myślibórz

czytaj wiecej
12
2023-03-13

Zawiadomienie o wydaniu postanowieniu o sprostowaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o sprostowaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 1 lutego 2022 r., znak: K-GN-4.7570.568a.2021.JD

czytaj wiecej
13
2023-03-13

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. ogrodu działkowego nr 17, położonego na działce ewidencyjnej nr 215, obręb 0014 Warszów 14, miasto Świnoujście

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. ogrodu działkowego nr 17, położonego na działce ewidencyjnej nr 215, obręb 0014 Warszów 14, miasto Świnoujście

czytaj wiecej
14
2023-03-13

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. ogrodu działkowego nr 16, położonego na działce ewidencyjnej nr 215, obręb 0014 Warszów 14, miasto Świnoujście

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. ogrodu działkowego nr 16, położonego na działce ewidencyjnej nr 215, obręb 0014 Warszów 14, miasto Świnoujście

czytaj wiecej
15
2023-03-10

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 431/2, obręb 20, Miasto Międzyzdroje

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 431/2, obręb 20, Miasto Międzyzdroje

czytaj wiecej
16
2023-03-10

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy- działka nr 122/4, obręb Sierakowo, Gmina Dobrzany i działka nr 145/2, obręb Ścienne, Gmina Ińsko

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy- działka nr 122/4, obręb Sierakowo, Gmina Dobrzany i działka nr 145/2, obręb Ścienne, Gmina Ińsko

czytaj wiecej
17
2023-03-08

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 826, obręb 0003 Sianów, Gmina Sianów

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 826, obręb 0003 Sianów, Gmina Sianów

czytaj wiecej
18
2023-03-07

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu- działka 884/28 i 884/25, Gmina Dobra oraz działka 899/1, Gmina Dołuje

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu- działka 884/28 i 884/25, Gmina Dobra oraz działka 899/1, Gmina Dołuje

czytaj wiecej
19
2023-03-07

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 122, obręb Potuliniec, Gmina Płoty

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 122, obręb Potuliniec, Gmina Płoty

czytaj wiecej
20
2023-03-07

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 374/32, obręb Chełm Gryficki, Gmina Trzebiatów

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 374/32, obręb Chełm Gryficki, Gmina Trzebiatów

czytaj wiecej
21
2023-03-07

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 35/8, obręb 0001 Miasto Kalisz Pomorski

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 35/8, obręb 0001 Miasto Kalisz Pomorski

czytaj wiecej
22
2023-03-02

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - część działki nr 431/2, obręb 20, Miasto Międzyzdroje

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - część działki nr 431/2, obręb 20, Miasto Międzyzdroje

czytaj wiecej
23
2023-03-02

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 120/2, obręb Dąbrowa, Gmina Sianów

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 120/2, obręb Dąbrowa, Gmina Sianów

czytaj wiecej
24
2023-03-02

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - działka nr 118, obręb Wiewiecko, Gmina Węgorzyno

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - działka nr 118, Wiewiecko, Gmina Węgorzyno

czytaj wiecej
25
2023-02-16

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Ministra Rozwoju i Technologii

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Ministra Rozwoju i Technologii z 15 lutego 2023 r., znak: DLI-VI.7615.231.2022.MT(EK)

czytaj wiecej
26
2022-11-17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 17 listopada 2022 r., znak: K-GN-4.7570.152.2022.AG

czytaj wiecej
27
2022-10-24

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 21 października 2022 r., znak: K-GN-4.7570.264.2022.JD

czytaj wiecej
28
2022-10-24

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskieg

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 21 października 2022 r., znak: K-GN-4.7570.261.2022.JD

czytaj wiecej
29
2022-10-17

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 35/1 obręb Sitno, gmina Mieszkowice przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 35/1 obręb Sitno, gmina Mieszkowice przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

czytaj wiecej
30
2022-09-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 45/4 obręb Storkowo, gmina Ińsko, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 45/4 obręb Storkowo, gmina Ińsko, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
31
2022-08-26

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 9 obręb 0046 Koszalin, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 9 obręb 0046 Koszalin, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
32
2022-07-22

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 22 lipca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.36A.2016.J

czytaj wiecej
33
2022-06-28

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 28 czerwca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.1034.2021.AG

czytaj wiecej
34
2022-05-26

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 26 maja 2022 r., znak: K-GN-4.7570.934.2021.KŁ.PK

czytaj wiecej
35
2022-05-26

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 26 maja 2022 r., znak: K-GN-4.7570.834.2021.PK

czytaj wiecej
36
2022-03-31

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 31 marca 2021 r., znak: K-GN-4.7570.708.2021.JM

czytaj wiecej
37
2022-03-23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 23 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.782.2021.SzH

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 23 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.782.2021.SzH

czytaj wiecej
38
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.795.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.795.2021.SzH

czytaj wiecej
39
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.796.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.796.2021.SzH

czytaj wiecej
40
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.806.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.806.2021.SzH

czytaj wiecej
41
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.807.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.807.2021.SzH

czytaj wiecej
42
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.479.2021.PK

czytaj wiecej
43
2022-03-01

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 28 lutego 2021 r., znak: K-GN-4.7570.595.2021.JM

czytaj wiecej
44
2021-11-03

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r., znak: K-GN-4.7570.106.2021.AG

czytaj wiecej
45
2021-10-21

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2021 r., znak: K-GN-4.7570.148.2021.JM

czytaj wiecej
46
2021-10-07

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 145/1 obręb Wysoka, gmina Boleszkowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 145/1 obręb Wysoka, gmina Boleszkowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
47
2021-06-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 5/8 i nr 5/9 obręb 3025 Szczecin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 5/8 i nr 5/9 obręb 3025 Szczecin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
48
2021-05-19

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka nr 244/3 o pow. 0,1878 ha, położonej w obr. ew. Kowalki, gmina Tychowo, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 52 o pow. użytk. 68,97 m2- przetarg ustny nieograniczony

czytaj wiecej
49
2021-05-10

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 489/5 obręb Racimierz

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 489/5 obręb Racimierz

czytaj wiecej
50
2021-03-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 374/32 obręb Chełm Gryficki przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 374/32 obręb Chełm Gryficki przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
51
2021-03-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 585/10 obręb Rewal 1 i nr 438/20 obręb Rewal 2 przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 585/10 obręb Rewal 1 i nr 438/20 obręb Rewal 2 przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

czytaj wiecej
52
2021-03-05

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 118/9, obręb 8 Stargard i 10/4, 10/7 obręb 14 Stargard, gmina Stargard, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres odpowiednio 3 i 2 lat.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 118/9, obręb 8 Stargard i 10/4, 10/7 obręb 14 Stargard, gmina Stargard, przeznaczonych do dzierżawy.

czytaj wiecej
53
2020-09-03

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37 położoną w obrębie Zarańsko, gmina Drawsko Pomorskie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37.

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę