Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców -

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy Klientów o stosowanie się do poniższych zasad:

  1. Czynne wejście do ZUW znajduje się od strony ul. Wały Chrobrego
  2. Po wejściu do urzędu potwierdź swoją wizytę w punkcie informacyjnym - pra-cownik ZUW wskaże miejsce spotkania.

Obsługa spraw paszportowych

Wniosek o paszport najlepiej złożyć po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. Ta sama zasada dotyczy odbioru gotowych paszportów. Wizyta w urzędzie w sprawach paszportowych jest możliwa również bez wcześniejszego umawiania się - w miarę dostępności biletów.

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w każdym punkcie paszportowym, również na terenie innego województwa – bez względu na miejsce zamieszkania.

Umów wizytę w sprawie paszportowej:

W ZUW w Szczecinie - w poniedziałek od 8.00 do 17.30
oraz od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00
rezerwując wizytę na stronie
https://rezerwacja.zuw.szczecin.pl/

W Delegaturze ZUW w Koszalinie - w poniedziałek od 10.00 do 17.30
oraz od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00
rezerwując wizytę na stronie
http://rezerwacja2.zuw.szczecin.pl/

W Terenowych Punktach Paszportowych
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=4553

Uwaga!

  1. Na jedną umówioną wizytę w urzędzie zapraszamy jedną osobę, bez osób towarzyszących - wyjątek stanowią osoby wymagające opieki oraz rodzice z dziećmi składający wniosek o paszport.
  2. Opłaty za wydanie paszportu można uiszczać także na konto ZUW, co znacznie przyspieszy obsługę wniosków paszportowych.

Konto

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
NBP O/O Szczecin
66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
z dopiskiem "opłata paszportowa dla ... (dane osoby ubiegającej się o wydanie paszportu) - dowód wpłaty dołącz do wniosku

Lista niezbędnych dokumentów i wysokość opłat znajduje się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie

Informacja w sprawach paszportowych: tel. 91 43 03 769 lub 91 43 03 030

 

 


1

Droga z windy - paszporty

2

Wsparcie ofiar handlu ludźmi wedle ustawy o pomocy społecznej

W myśl art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15:

3

Paszport - obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową

4

Paszport dla osoby pełnoletniej

5

Paszport dla osoby małoletniej

6

Paszport tymczasowy

7

Opłaty paszportowe

8

Utrata lub zniszczenie paszportu

9

Drugi paszport

10

Numery pokojów i telefonów

11

Godziny urzędowania - Szczecin i Koszalin

12

Punkty paszportowe

na terenie województwa zachodniopomorskiego

13

Okres ważności paszportów

14

Zdjęcia do paszportu

Poniżej znajdują się załączniki z informacjami:cofnij do druku na górę