Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców -

W związku z rozpowszechnianiem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu oraz pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w urzędzie i wybór korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

Do odwołania zawieszona zostaje możliwość internetowej rezerwacji terminu wizyty.
 
Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=1

Informacje w zakresie załatwianych spraw można uzyskać w godzinach pracy urzędu, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną zuw@szczecin.uw.gov.pl

Dodatkowe dane kontaktowe w sprawach paszportowych:

tel. 91 43 03 769 w godzinach: poniedziałek 10.00 – 18.00, wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Klientów, którzy nie planują pilnych wyjazdów, prosimy o przełożenie wizyty związanej z wyrobieniem paszportu na inny termin.

Od poniedziałku (16 marca) Terenowe Punkty Paszportowe w: Gryficach, Łobzie, Myśliborzu i Szczecinku będą nieczynne.

W punktach w Świnoujściu i Wałczu możliwy będzie tylko odbiór paszportu.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych) znajduje się w załacznikach.


1

Droga z windy - paszporty

2

Wsparcie ofiar handlu ludźmi wedle ustawy o pomocy społecznej

W myśl art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15:

3

Paszport - obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową

4

Paszport dla osoby pełnoletniej

5

Paszport dla osoby małoletniej

6

Paszport tymczasowy

7

Opłaty paszportowe

8

Utrata lub zniszczenie paszportu

9

Drugi paszport

10

Numery pokojów i telefonów

11

Godziny urzędowania - Szczecin i Koszalin

12

Punkty paszportowe

na terenie województwa zachodniopomorskiego.

13

Okres ważności paszportów

14

Zdjęcia do paszportu

Poniżej znajdują się załączniki z informacjami:cofnij do druku na górę