Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców -

W trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo prosimy Klientów o stosowanie się do poniższych zasad: 

  1. Umów swoją wizytę przez internet lub telefonicznie
  2. Czynne wejście do ZUW znajduje się od strony ul. Wały Chrobrego
  3. Klientów podczas wizyty w ZUW obowiązują maseczki i rękawiczki jednorazowe
  4. Pamiętaj o zachowaniu 2 m odstępu od drugiej osoby – przebywając zarówno w ZUW, jak i w kolejce przed urzędem.
  5. W urzędzie znajdują się bramki termowizyjne - przed wizytą zapraszamy do pomiaru temperatury. Pamiętaj o dezynfekcji rąk – do dyspozycji klientów przy wejściu ustawione są dozowniki z płynem dezynfekcyjnym
  6. Po wejściu do urzędu potwierdź swoją wizytę w punkcie informacyjnym - pracownik ZUW wskaże miejsce spotkania 

 

OBSŁUGA SPRAW PASZPORTOWYCH

 
Złożenie wniosku o paszport lub jego odbiór jest możliwe wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.
 
Uwaga - wniosek o wydanie paszportu można złożyć w każdym punkcie paszportowym, również na terenie innego województwa – bez względu na miejsce Twojego zamieszkania.
 

 

UMÓW WIZYTĘ W SPRAWIE PASZPORTOWEJ:

W ZUW w Szczecinie - w poniedziałek od 10.00 do 17.30 oraz od wtorku – do piątku 
od 8.00 do 15.00 rezerwując wizytę poprzez na stronie http://rezerwacja.zuw.szczecin.pl


W Delegaturze ZUW w Koszalinie - w poniedziałek od 10.00 do 17.30 oraz od wtorku – do piątku od 8.00 do 15.00 rezerwując wizytę na stronie http://rezerwacja2.zuw.szczecin.pl

UWAGA!

  1. Na jedną umówioną wizytę w urzędzie zapraszamy jedną osobę, bez osób towarzyszących - wyjątek stanowią osoby wymagające opieki oraz rodzice z dziećmi składający wniosek o paszport.
  2. Wniosek paszportowy do wypełnienia znajduje się przy wejściu do urzędu.
  3. Opłaty za wydanie paszportu można uiszczać także na konto ZUW, to znacznie przyspieszy obsługę wniosków paszportowych.

 

KONTO

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
NBP O/O Szczecin
66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
z dopiskiem "opłata paszportowa dla ... ( dane osoby ubiegającej się o wydanie paszportu) - dowód wpłaty dołącz do wniosku
 
Lista niezbędnych dokumentów i wysokości opłat znajduje się na stronie internetowej ZUW  w Szczecinie https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=34

1

Droga z windy - paszporty

2

Wsparcie ofiar handlu ludźmi wedle ustawy o pomocy społecznej

W myśl art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15:

3

Paszport - obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową

4

Paszport dla osoby pełnoletniej

5

Paszport dla osoby małoletniej

6

Paszport tymczasowy

7

Opłaty paszportowe

8

Utrata lub zniszczenie paszportu

9

Drugi paszport

10

Numery pokojów i telefonów

11

Godziny urzędowania - Szczecin i Koszalin

12

Punkty paszportowe

na terenie województwa zachodniopomorskiego.

13

Okres ważności paszportów

14

Zdjęcia do paszportu

Poniżej znajdują się załączniki z informacjami:cofnij do druku na górę