Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców -

 

Informacja paszportowa tel. 91 43 03 769

 


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych) znajduje się w załacznikach.


1

Nowy wzór wniosku paszportowego

Od 19 lipca 2019 obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składanego do wojewody i ministra właściwego do spraw wewnętrznych

2

Droga z windy - paszporty

3

Wsparcie ofiar handlu ludźmi wedle ustawy o pomocy społecznej

W myśl art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15:

4

Paszport - obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową

5

Paszport dla osoby pełnoletniej

6

Paszport dla osoby małoletniej

7

Paszport tymczasowy

8

Opłaty paszportowe

9

Utrata lub zniszczenie paszportu

10

Drugi paszport

11

Numery pokojów i telefonów

12

Godziny urzędowania - Szczecin i Koszalin

13

Punkty paszportowe

na terenie województwa zachodniopomorskiego.

14

Okres ważności paszportów

15

Zdjęcia do paszportu

Poniżej znajdują się załączniki z informacjami:cofnij do druku na górę