Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Prawo - System e-Dziennik

System e-Dziennik

System "e-Dziennik" Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zgodnie z wymogiem art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) zostały udostępnione na stronie https://www.upe.com.pl/default.aspx stosowne interfejsy wymiany danych pozwalające na implementację funkcjonalności wysyłania podpisanych wniosków wraz z aktami prawnymi, celem ich publikacji w Dzienniku Urzędowym.


Screen Systemu "e-Dziennik" Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
System e-Dziennik


W systemie dostępnę są następujące moduły:


1

Skorowidz aktów: lista haseł

Skorowidz aktów: lista haseł

2

Skorowidz aktów: alfabetyczny

Skorowidz aktów: alfabetyczny od A do Z

3

Wyszukiwanie zaawansowane Dzienników Urzędowych

Moduł zaawansowanego wyszukiwania Dzienników Urzędowych

4

Dzienniki według organu wydającego

Lista Dzienników Urzędowych pogrupowanych wg organu wydającego

5

Lista Dzienników Urzędowych: wg daty

Lista wszystkich dostępnych w systemie Dzienników Urzędowych: wg daty
cofnij do druku na górę