Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej


1
2018-10-19

starszy inspektor ds.wstępnej analizy wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
2
2018-10-18

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
3
2018-10-12

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych - zastępstwo

czytaj wiecej
4
2018-10-08

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
5
2018-10-03

starszy inspektor ds. obsługi kancelaii ogólnej w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
6
2018-09-28

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
7
2018-09-28

Inspektor Wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
8
2018-09-28

inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
9
2018-09-18

inspektor w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
10
2018-09-14

inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
11
2018-09-12

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
12
2018-09-12

Inspektor Wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych

czytaj wiecej
13
2018-09-05

starszy inspektor do spraw oceny sytuacji w rolnictwie oraz udostępniania informacji o środowisku w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
14
2018-09-05

inspektor wojewódzki do spraw oceny sytuacji w rolnictwie oraz udostępniania informacji o środowisku w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
15
2018-09-05

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

czytaj wiecej
16
2018-08-27

inspektor wojewódzki do spraw planowania budżetowego w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
17
2018-08-23

Kierownik Oddziału ds. Obsługi Klienta w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
18
2018-08-21

starszy inspektor ds.obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
19
2018-07-31

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę