Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej


1
2020-02-14

Ogłoszenie nr 4 - zastępca kierownika w Oddziale Informatyki w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
2
2020-02-14

ogłoszenie nr 6 - inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
3
2020-02-14

ogłoszenie nr 128/2019 - starszy inspektor ds. kontroli zewnętrznej i analiz w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
4
2020-02-13

ogłoszenie nr 127/2019 - starszy inspektor ds. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
5
2020-02-13

ogłoszenie nr 126/2019 - starszy inspektor ds. kontroli finansowych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
6
2020-02-10

ogłoszenie nr 121 (BIP KPRM: 58412) starszy inspektor ds.prowadzenia i aktualizacji rejestrów i systemów teleinformatycznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
7
2020-02-03

ogłoszenie nr 130 (bip kprm 58947) - starszy inspektor ds. zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpowodziowej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
8
2020-02-03

ogłoszenie nr 125 (bip kprm 58610) - inspektor wojewódzki ds. infrastruktury krytycznej i zabezpieczenia systemów łączności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
9
2020-01-29

Ogłoszenie nr 124 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
10
2020-01-28

Ogłoszenie nr 139 - inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w zakresie „specustaw” Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
11
2020-01-27

Ogłoszenie nr 111 - starszy inspektor ds. dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i odszkodowań za szkody łowieckie

czytaj wiecej
12
2020-01-27

ogłoszenie nr 1- starszy inspektor ds. kontroli finansowych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
13
2020-01-24

Ogłoszenie nr 136 - zastępca kierownika w Oddziale Informatyki w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
14
2020-01-23

Ogłoszenie nr 116 (KPRM 58211) - inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
15
2020-01-22

Ogłoszenie nr 138 (BIP KPRM: 59037) starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
16
2020-01-21

Ogłoszenie nr 137 - zastępca kierownika w Oddziale Inwestycji, remontów i gospodarowania mieniem w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
17
2019-12-23

ogłoszenie nr 117 - zastępca kierownika Oddziału Informatyki w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
18
2019-12-23

ogłoszenie nr 118 - zastępca kierownika Oddziału Inwestycji, remontów i gospodarowania mieniem w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
19
2019-12-23

ogłoszenie nr 122 (BIP 58358) starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
20
2019-12-23

ogłoszenie nr 119 - inspektor wojewódzki ds. kontroli finansowych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
21
2019-12-16

Ogłoszenie nr 113 - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
22
2019-12-13

Ogłoszenie nr 112 - inspektor wojewódzki ds. komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
23
2019-12-11

Ogłoszenie nr 106 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu

czytaj wiecej
24
2019-12-06

ogłoszenie nr 109 - inspektor wojewódzki ds. zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpowodziowej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
25
2019-12-04

Ogłoszenie nr 115 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
26
2019-12-04

Ogłoszenie o naborze 107 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
27
2019-12-03

ogłoszenie nr 96 (KPRM 55758) starszy inspektor ds. zezwoleń na pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
28
2019-12-02

ogłoszenie nr 97 (KPRM 55734) starszy inspektor ds. obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
29
2019-11-28

Ogłoszenie nr 105 - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
30
2019-11-27

Ogłoszenie nr 104 - starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
31
2019-11-26

Ogłoszenie nr 92- starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi Wojewódzkiej rady Kombatanckiej i Wojewódzkiej rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycjii Komunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Biurze Wojewody

czytaj wiecej
32
2019-11-25

Ogłoszenie nr 110 - inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w zakresie „specustaw” Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
33
2019-11-21

ogłoszenie nr 108 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych nba rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
34
2019-11-21

ogłoszenie nr 103 - inspektor wojewódzki ds. postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
35
2019-11-12

Ogłoszenie nr 101 - starszy inspektor ds. BHP na Wieloosobowym stanowisku pracy ds. BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

czytaj wiecej
36
2019-10-28

ogłoszenie nr 81 - inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
37
2019-10-10

ogłoszenie nr 102 - starszy onspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

czytaj wiecej
38
2019-10-09

ogłoszenie nr 94- starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
39
2019-10-07

ogłoszenie nr 88- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
40
2019-09-09

Ogłoszenie nr 77 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i POlityki Społecznej

czytaj wiecej
41
2019-08-06

ogłoszenie nr 72- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
42
2019-08-06

ogłoszenie nr 70 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
43
2019-08-01

ogłoszenie nr 71 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityce Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
44
2019-07-25

Ogłoszenie nr 66 - inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
45
2019-07-25

ogłoszenie nr 74 - główny specjalsita ds. rejestru i kontroli podmiotów wykonujących działalnośc leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
46
2019-07-19

ogłoszenie nr 64- inspektor wojewódzki ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
47
2019-07-15

Ogłoszenie nr 52- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
48
2019-07-15

Ogłoszenie nr 53- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
49
2019-07-09

ogłoszenie nr 49- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
50
2019-07-09

ogłoszenie nr 50- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
51
2019-07-09

ogłoszenie nr 51- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
52
2019-05-17

ogłoszenie nr 31 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
53
2019-05-17

ogłoszenie nr 30 - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczbego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
54
2019-05-17

ogłoszenie nr 29 - inspektor ds. obsługi klienta i przyjmowania wniosków w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
55
2019-04-05

Ogłoszenie nr 26- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
56
2019-03-11

ogłoszenie nr 12 - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
57
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
58
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
59
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
60
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
61
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
62
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę