Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej


1
2023-05-29

ogłoszenie KPRM 119450 inspektor wojewódzki ds. kierowania, kwalifikacji wojskowej oraz przygotowań obronnych w ochronie zdrowia w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
2
2023-05-29

ogłoszenie KPRM 119779 inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
3
2023-05-29

ogłoszenie KPRM 119779 inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
4
2023-05-22

ogłoszenie KPRM 120002 - starszy inspektords. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
5
2023-05-18

ogłoszenie KPRM: 119381- inspektor wojewódzki ds. kontroli finansowych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
6
2023-05-18

ogłoszenie KPRM: 119490 inspektor wojewódzki ds nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
7
2023-05-18

ogłoszenie KPRM: 119479 - inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
8
2023-05-18

ogłoszenie KPRM 119886 - inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
9
2023-05-18

ogłoszenie KPRM 119780 inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad fukncjonowaniem systemów informatycznych i budżetu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
10
2023-05-16

Ogłoszenie KPRM 119467 inspektor wojewódzki ds. Kontroli programów EWT w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
11
2023-04-27

ogłoszenie nr 117928 - inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa imprez masowych, współpracy międzynarodowej oraz monitorowania zgromadzeń w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
12
2023-04-25

ogłoszenie KPRM 118150 - inspektor wojewódzki ds. szkoleń i rozwoju w służbie cywilnej w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
13
2023-04-25

ogloszenie KPRM 118302 - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
14
2023-04-25

ogłoszenie KPRM 118305 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
15
2023-04-20

ogłoszenie KPRM: 118043 - inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
16
2023-04-18

ogłoszenie KPRM 116869 - starszy inspektor ds. obsługi kancelarii urzędu w Biurze Organizacji i Kadr - 2 etaty

czytaj wiecej
17
2023-04-18

ogłoszenie KPRM 117652 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad funkcjonowaniem systemów informatycznych i budżetu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
18
2023-04-14

ogłoszenie KPRM 116855 - inspektor ds. zasobu archiwalnego w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej
19
2023-04-07

Ogłoszenie KPRM 116164 - Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
20
2023-04-05

Ogłoszenie nr 166 (KPRM 113144) inspektor wojewódzki ds. egzekucji i ulg w spłacie należności Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
21
2023-04-05

Ogłoszenie KPRM 116479 starszy inspektor wojewódzki ds. Kontroli programów EWT w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
22
2023-04-05

Ogłoszenie KPRM 117828 inspektor wojewódzki ds. Kontroli programów EWT w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
23
2023-03-27

Ogłoszenie KPRM 116190 - kierownik Oddziału Inwestycji, Remontów i Administrowania Mieniem w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
24
2023-03-27

ogłoszenie nr 27 (KPRM:116649) - inspektor wojewódzki ds.kontroli finansowych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
25
2023-03-20

ogłoszenie KPRM 115646 - inspektor wojewódzki ds. zadan podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakościu życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Spolecznej - na zastępstwo

czytaj wiecej
26
2023-03-20

ogłoszenie KPRM 116427 - inspektor wojewodzki ds. odwołań i kontroli urzędów pracy realizujących zadania usług rynku pracy w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
27
2023-03-17

Ogłoszenie KPRM 115124 inspektor wojewódzki ds. Kontroli programów EWT w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
28
2023-03-16

ogłoszenie Nr KPRM: 113636 - inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w zakresie specustaw w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
29
2023-03-16

Ogłoszenie nr 7 KPRM (115098) - starszy inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
30
2023-03-14

ogłoszenie nr 5 (KPRM: 113613) - starszy inspektor ds. kontroli finansowych w Wydziale Kontroli (Delegatura ZUW w Koszalinie)

czytaj wiecej
31
2023-03-14

ogłoszenie nr KPRM 115236 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
32
2023-03-13

ogłoszenie KPRM 115464 - inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa imprez masowych, współracy międzynarodowej oraz monitorowania zgromadzeń w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
33
2023-03-13

ogłoszenie nr 17 ( KPRM: 115472) inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
34
2023-03-10

ogłoszenie nr 18 (KPRM:115477) starszy inspektor ds. postepowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
35
2023-03-08

ogłoszenie KPRM 116089 - inspektor wojeódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
36
2023-03-08

ogłoszenie KPRM 115649 - inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
37
2023-02-02

ogłoszenie nr 14 (KPRM 115021) - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
38
2023-01-05

ogłoszenie nr 158 (KPRM 112355) - inspektor wojewódzki ds. konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
39
2022-11-22

ogłoszenie nr 141 (KPRM 108344) - starszy inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
40
2022-03-11

Ogłoszenie nr 9 (KPRM 91157) - starszy inspektor ds. planowania budżetowego w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
41
2022-03-10

ogłoszenie nr 5 (KPRM 92979) - inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
42
2022-02-10

ogłoszenie nr 12 (BIP KPRM 91306) starszy inspektor ds. budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
43
2021-12-15

Ogłoszenie nr 107(KPRM 87853) - starszy inspektor wojewódzki ds. monitoringu realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu

czytaj wiecej
44
2021-01-20

ogłoszenie nr 82 (KPRM 71990) - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
45
2020-09-22

ogłoszenie nr 39 - starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi rachunkowej dowodów finansowo-księgowych oraz zaangażowania umów cywilnoprawnych w Biurze Organizacji i Kadr w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie o nabo

czytaj wiecej
46
2020-08-05

Ogłoszenie nr 31 - starszy inspektor ds. BHP

czytaj wiecej
47
2020-08-03

Ogłoszenie nr 33 (KPRM 63798) - starszy specjalista w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
48
2020-07-07

ogłoszenie nr 32 - starszy inspektor wojewódzki ds. refakcji dziennika Urzędowego w Wydziale Prawnym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - ogłoszenie w celu zastępstwa

czytaj wiecej
49
2020-03-20

ogłoszenie nr 2 (KPRM: 60089) - starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
50
2019-12-04

Ogłoszenie nr 115 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
51
2019-11-28

Ogłoszenie nr 105 - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
52
2019-11-27

Ogłoszenie nr 104 - starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
53
2019-11-26

Ogłoszenie nr 92- starszy inspektor wojewódzki ds. obsługi Wojewódzkiej rady Kombatanckiej i Wojewódzkiej rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycjii Komunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Biurze Wojewody

czytaj wiecej
54
2019-11-21

ogłoszenie nr 108 - inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych nba rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
55
2019-11-21

ogłoszenie nr 103 - inspektor wojewódzki ds. postępowań egzekucyjnych w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
56
2019-11-12

Ogłoszenie nr 101 - starszy inspektor ds. BHP na Wieloosobowym stanowisku pracy ds. BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

czytaj wiecej
57
2019-10-28

ogłoszenie nr 81 - inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
58
2019-10-10

ogłoszenie nr 102 - starszy onspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

czytaj wiecej
59
2019-10-09

ogłoszenie nr 94- starszy inspektor wojewódzki ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
60
2019-10-07

ogłoszenie nr 88- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
61
2019-09-09

Ogłoszenie nr 77 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i POlityki Społecznej

czytaj wiecej
62
2019-08-06

ogłoszenie nr 72- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
63
2019-08-06

ogłoszenie nr 70 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
64
2019-08-01

ogłoszenie nr 71 - inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityce Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
65
2019-07-25

Ogłoszenie nr 66 - inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z budżetu państwa w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
66
2019-07-25

ogłoszenie nr 74 - główny specjalsita ds. rejestru i kontroli podmiotów wykonujących działalnośc leczniczą w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
67
2019-07-19

ogłoszenie nr 64- inspektor wojewódzki ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
68
2019-07-15

Ogłoszenie nr 52- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
69
2019-07-15

Ogłoszenie nr 53- inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
70
2019-07-09

ogłoszenie nr 49- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
71
2019-07-09

ogłoszenie nr 50- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
72
2019-07-09

ogłoszenie nr 51- inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
73
2019-05-17

ogłoszenie nr 31 - inspektor wojewódzki ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
74
2019-05-17

ogłoszenie nr 30 - starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społeczbego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
75
2019-05-17

ogłoszenie nr 29 - inspektor ds. obsługi klienta i przyjmowania wniosków w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Koordynacji Świadczeń

czytaj wiecej
76
2019-04-05

Ogłoszenie nr 26- inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
77
2019-03-11

ogłoszenie nr 12 - inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
78
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
79
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
80
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
81
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
82
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
83
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej


cofnij do druku na górę