Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej


1
2019-01-14

 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

czytaj wiecej
2
2019-01-14

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Pomocy Społecznej w  Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
3
2019-01-14

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
4
2019-01-14

 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - zastępstwo

czytaj wiecej
5
2019-01-11

Główny specjalista ds. rozliczeń zniesionej Gminy Ostrowice

czytaj wiecej
6
2019-01-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
7
2018-12-31

inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
8
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
9
2018-12-28

inspektor wojewódzki ds. audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego

czytaj wiecej
10
2018-12-04

starszy inspektor ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
11
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizowania zadań wojewody dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Prawnym

czytaj wiecej
12
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
13
2018-12-04

inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
14
2018-11-29

inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z rezerw celowych budżetu państwa oraz sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ruchem drogowym w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
15
2018-11-26

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Pomocy Społecznej w  Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
16
2018-11-26

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej - zastępstwo

czytaj wiecej
17
2018-11-26

 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
18
2018-11-26

inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
19
2018-11-21

inspektor wojewódzki ds. organizacji i nadzoru w systemie PRM w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
20
2018-11-13

inspektor wojewódzki ds. realizacji inwestycji infrastrukturalnych dofinansowanych z rezerw celowych budżetu państwa oraz sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ruchem drogowym w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

czytaj wiecej
21
2018-11-13

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
22
2018-11-09

inspektor wojewódzki ds.obsługi klienta w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
23
2018-11-09

 inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej- zastępstwo

czytaj wiecej
24
2018-11-08

inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych, którego nazwa została zmieniona na Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Delegaturze w Koszalinie

czytaj wiecej
25
2018-11-06

specjalista ds. nadzoru i kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
26
2018-11-05

starszy inspektor ds.obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
27
2018-11-05

inspektor ds.obsługi klienta w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze ZUW w Koszalinie

czytaj wiecej
28
2018-10-31

 inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych - obecnie Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
29
2018-10-31

Inspektor Wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych - obecnie Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
30
2018-10-19

starszy inspektor ds.wstępnej analizy wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

czytaj wiecej
31
2018-10-18

inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
32
2018-10-03

starszy inspektor ds. obsługi kancelaii ogólnej w Biurze Organizacji i Kadr

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę