Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego - Aktualności EWT

Aktualności EWT


1
2022-06-30

Obowiązek wykluczania podmiotów i osób wspierających agresję w Ukrainie przy zawieraniu umów i udzielaniu zamówień

Dotyczy: stosowania środków sankcyjnych w zakresie udzielania wsparcia z programów unijnych i krajowych wobec podmiotów wspierających agresję na Ukrainie.

czytaj wiecej
2
2019-10-03

Informacja - odpisy amortyzacyjne

Dotyczy: kwestii odpisów amortyzacyjnych stanowiących podwójne finansowanie

czytaj wiecej
3
2018-05-29

Stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące naruszeń art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

czytaj wiecej
4
2017-07-31

Polityka zwalczania nadużyć finansowych dotyczących programów unijnych

czytaj wiecej
5
2017-03-03

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące stosowania zasady konkurencyjności przez Beneficjentów.

INTERREG V-A 2014-2020 POŁUDNIOWY BAŁTYK

czytaj wiecej
6
2016-07-25

Seminarium dla partnerów projektów pierwszego naboru Programu Południowy Bałtyk - 11.08.2016 r.

Materiały do pobrania (prezentacje)

czytaj wiecej
7
2016-05-31

Komunikat dotyczący obowiązywania DYREKTYWY 2014/24/UE oraz DYREKTYWY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku

czytaj wiecej
8
2015-10-13

Dotyczy ostatnich 5% refundacji w programach EWT

czytaj wiecej
9
2014-10-21

Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych

Departament Współpracy Terytorialnej informuje, że w dniu 19.10.2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej: Ustawa PZP) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

czytaj wiecej
10
2014-09-08

Umowy na nabycie, opracowanie, produkcję lub koprodukcję materiałów programowych przeznaczonych do transmisji.

czytaj wiecej
11
2014-08-04

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące naruszeń art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku ze zmiana w dniu 27 maja 2014 r. dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. Taryfikator) uprzejmie informuję, co następuje.

czytaj wiecej
12
2014-07-14

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

10 lipca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska oraz projektu raportu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Konsultacje wyżej wymienionych dokumentów potrwają odpowiednio do 13 i 8 sierpnia 2014 r.

czytaj wiecej
13
2014-03-24

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie opisu przedmiotu zamówienia z użyciem znaków towarowych.

W przypadku stwierdzenia przez Kontrolera/Euroregion użycia przez beneficjentów znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało jednolity sposób naliczania korekty finansowej dla Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę