Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Ukraina

Ukraina

NFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY


1

Зміни у Законі від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни

Триває робота над проектом Закону про внесення змін до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, а також деяких інших законів. Однією зі змін, передбачених цим проектом, є скасування норми ст. 38 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (Законод. Вісн за 2022 р., позиція 583 з наст. змінами), яка передбачає можливість подання заяв про дозвіл на тимчасове перебування через 9 місяців після в’їзду.

2

Zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Jedną ze zmian, jaką przewiduje ten projekt, jest uchylenie przepisu art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), przewidującego możliwość składania, po upływie 9 miesięcy od wjazdu, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

3

Знайдіть пропозиції праці поблизу вашого місця проживання, які відповідають вашим навичкам!

Заповніть коротку анкету, указавши свої вподобання та досвід. Ви отримаєте список пропозицій роботи, які відповідають вашим навичкам.

4

Obywatele Ukrainy powinni informować ZUS o wyjeździe

Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze lub o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni zawiadomić o tym ZUS.

5

Jest już wniosek o RKO dla uchodźców z Ukrainy

Od soboty, 23 kwietnia, uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Formularz RKO-U w języku ukraińskim jest już na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

6

Legalne zatrudnianie obywateli Ukrainy / Легальне працевлаштування громадян України

Na jakich zasadach mogą w naszym kraju pracować uchodźcy, jakie obowiązki mają teraz pracodawcy i pracownicy oraz do kogo zwrócić się w przypadku problemów – o tym wszystkim w przystępny sposób opowiadają pracownicy OIP Szczecin. Materiał dostępny jest wraz z tłumaczeniem na język ukraiński – dziękujemy za pomoc wolontariuszom Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

7

Будьмо безпечні в інтернеті! Bądźmy bezpieczni w sieci!

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował ulotkę - Будьмо безпечні в інтернеті! Bądźmy bezpieczni w sieci!

8

Dodatkowe wsparcie

9

Лікарня допомагає біженцям. Відкривається консультаційний пункт для дорослих з хронічними захворюваннями

Персонал обласної лікарні у Щецині відкриє консультаційний пункт для біженців з України, які потребують консультації чи модифікації спеціалізованого лікування, розпочатого в їхній рідній країні. Пункт працюватиме на території лікарні на вул.Арконська

10

Informacje samorządów

11

Punkty pomocy uchodźcom z Ukrainy w tymczasowym zakwaterowaniu/ Прийомні пункти

Zachodniopomorskie

12

Ważne numery telefonów dla uchodźców z Ukrainy

25.02.2022 - Informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej dostępne są pod numerem infolinii Urzędu ds. Cudzoziemców: +48 47 721 75 75pokaż archiwalne

cofnij do druku na górę