Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna - Kontrole Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kontrole Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Usunięte miejsca w protokołach kontroli oznaczają, że treść została usunięta z uwagi na ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Poz. 1182 ze zm.) lub ze względu na bezpieczeństwo przechowywania materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.


1

Rok 2022

2

Rok 2021

3

Rok 2020

4

Rok 2019

5

Rok 2018

6

Rok 2017

7

Rok 2016

8

Rok 2015

9

Rok 2014

10

Rok 2013

11

Rok 2012

12

Rok 2011

13

Rok 2010 i wcześniejszecofnij do druku na górę