Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


1
Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
2
Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 -2020 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
3
Informuję, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono komunikat dotyczący zmian w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
4
Informuję, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono komunikat dotyczący zmian w Programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
5
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020
6
Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"
7
Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
8
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - wyniki naboru


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę