Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Fundusz Solidarnościowy

Fundusz Solidarnościowy


1
Informacja o wynikach naboru w ramach Programu „Centra Opiekuńczo- mieszkalne” finansowane ze środków z Funduszu Solidarnościowego Moduł II – Funkcjonowanie centrum
2
Wyniki naboru Programów „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
3
Lista rekomendowanych wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2022 r. - moduł I
4
Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
5
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023
6
Zmiany Programu o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz zmiany Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne
7
Zmiana Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
8
Program o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne
9
Zmiany programów resortowych w zakresie usługi asystenckiej
10
Wydłużenie terminu zatwierdzenia wniosków w ramach dodatkowego naboru do Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"
11
Wyniki naboru Programów „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
12
Wydłużenie terminu rozpatrzenia wniosków „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na 2022 r.
13
Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
14
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
15
Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"
16
Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2021 r.
17
Zmiana Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne oraz wzory umów
18
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
19
Lista zatwierdzonych wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"
20
Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne" na lata 2021-2024
21
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
22
Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020
23
Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020
24
Komunikat o zmianie Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020
25
Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
26
Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 -2020 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
27
Informuję, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono komunikat dotyczący zmian w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
28
Informuję, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono komunikat dotyczący zmian w Programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
29
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020
30
Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"
31
Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
32
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - wyniki naboru


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę