Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozwój dróg 2016-2019 - Edycja 2019

Edycja 2019

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019


1
Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór: rok 2018)
2
Zatwierdzenie wstępnej listy rankingowej – DGIP2019
3
Lista wniosków rozpatrywanych w naborze na 2019 r. do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, złożonych w województwie zachodniopomorskim
4
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, na rok 2019
5
Dokumenty programowe dot. naboru wniosków o dofinansowanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2019


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę