Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozwój dróg 2016-2019 - Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 2018

Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 2018

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej


1
2018-11-29

Lista zmieniona nr 4 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

czytaj wiecej
2
2018-11-13

Lista zmieniona nr 3 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

czytaj wiecej
3
2018-11-05

Lista zmieniona nr 2 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

czytaj wiecej
4
2018-09-26

Lista zmieniona nr 1 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

czytaj wiecej
5
2018-08-28

Wzory tablic informacyjnych – WLID 2018

czytaj wiecej
6
2018-06-15

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 2018

czytaj wiecej
7
2018-06-12

Ostateczna lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania – WLID 2018

czytaj wiecej
8
2018-04-03

Wniosek o przyznanie w 2018 roku dotacji celowej na podstawie art. 20 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów

Nowy wzór - 30.03.2018

czytaj wiecej
9
2018-03-26

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w 2018 roku zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

czytaj wiecej
10
2018-03-22

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę