Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozwój dróg 2016-2019 - Edycja 2018

Edycja 2018

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019


1
Lista zmieniona nr 4 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
2
Lista zmieniona nr 3 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
3
Lista zmieniona nr 2 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
4
Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - DGIP 2018
5
Lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja: 2018)
6
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania (na rok 2018)
7
Uchwała nr 188/2017 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r.
8
Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - nabór na 2018 rok
9
Zatwierdzenie wstępnej listy rankingowej – DGIP2018
10
Lista wniosków rozpatrywanych w naborze na 2018 r. do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, złożonych w województwie zachodniopomorskim
11
Baza pytań i odpowiedzi zadanych związku z planowanym naborem wniosków na 2018 r. do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
12
Prezentacja - "Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 realizowanych w roku 2018"
13
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, na rok 2018
14
Dokumenty programowe dot. naboru wniosków o dofinansowanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2018


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę