Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Sprawozdawczość z zakresu Zdrowia Publicznego - Sprawozdawczość - aktualności

Informacje archiwalne: Sprawozdawczość - aktualności

W związku z obowiązkiem sprawozdawczym wynikającym z art. 12 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.), informujemy, że zmienił się sposób wypełniania i przekazywania sprawozdań z zakresu zdrowia publicznego.

Od 2018 r. każdego ze sprawozdawców terytorialnych obowiązuje elektroniczny system sprawozdawczy dostępny pod adresem https://zdrowiepubliczne.mz.gov.pl  po wcześniejszym założeniu konta w systemie.
pokaż bieżące
cofnij do druku na górę