Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - IOWISZ

IOWISZ

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

KOMUNIKAT WAŻNE!

W związku trwającymi pracami legislacyjnymi mającymi na celu dostosowanie aktów wykonawczych do zmian wynikających z ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2345), wskazany jest kontakt wszystkich potencjalnych wnioskodawców z obszaru województwa zachodniopomorskiego z pracownikiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przed złożeniem wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia.

 

W dniu 21 lipca 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która to ustawa wprowadza do publicznego systemu opieki zdrowotnej konstrukcję Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Głównym założeniem funkcjonowania nowego systemu teleinformatycznego jakim pozostaje Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) ma być racjonalne, celowe i gospodarne wydatkowania środków na inwestycje w sektorze usług zdrowotnych, zapobieganie nadpodaży na lokalnym rynku usług zdrowotnych wynikającej z tworzenia zasobów nieadekwatnych w stosunku do potrzeb świadczeniobiorców na tym obszarze a także eliminowane białych plam na mapie potrzeb zdrowotnych. Końcowym efektem działania systemu winno być również obniżenie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz unowocześnienia aparatury sprzętu medycznego. System IOWISZ wykorzystywany będzie nade wszystko przez wojewodów przy wydawaniu opinii o celowości inwestycji, które to opinie wpływać będą na dofinansowywanie inwestycji ze środków europejskich oraz pozostawać będą jednym z kryteriów oceny ofert w postępowania prowadzonych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (por. A. Paszkowski, Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), Lex komentarze nr 298149).

 

Sprawy dot. IOWISZ prowadzi:

Pani Katarzyna Pelczar
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
,
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin,
tel. 91 4303655,
mail: kpelczar@szczecin.uw.gov.pl
 
pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę