Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH

Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH


1

ZMIANA PROGRAMU MALUCH+ 2017, 2018, 2019 i 2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3„MALUCH+” EDYCJI 2017, 2018, 2019, 2020

2

Rok 2021 - nabór w modułach 1a, 1b,2, 3, 4

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2021.

3

Informacje dotyczące programu MALUCH+ związane z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

4

ROK 2020 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU W RAMACH PROGRAMU MODUŁ 2 i 4

5

ROK 2020 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU W RAMACH PROGRAMU MODUŁ 1a, 1b, 3

Informuję, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 23.01.2020 r. zamieścił na stronie internetowej resortu wyniki modułów skierowanych do podmiotów tworzących nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 konkursu „MALUCH+” 2020.

6

Rok 2020 - MALUCH + 2020 moduł 4 - nabór uzupełniający

W dniu 6 grudnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4 stanowiący uzupełnienie do Programu ogłoszonego 2 października br.

7

Rok 2020 - MALUCH + 2020 - moduły: 1a, 1b, 2, 3

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 2 października br. ogłosił - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - otwarty konkurs „MALUCH+” 2020.

8

Rok 2019 - WYNIKI KONKURSU MALUCH +

9

Rok 2019

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2019

10

Rok 2016

Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH 2016

11

Rok 2018

Wyniki konkursu „MALUCH +” 2018

12

Rok 2017 - „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2017 - edycja specjalna "Za życiem"

13

Rok 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 21 listopada br. ogłosił - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH plus” 2017.pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę