Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozwój dróg 2016-2019 - Edycja 2017

Edycja 2017

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019


1
Lista zmieniona nr 6 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
2
Lista zmieniona nr 5 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
3
Lista zmieniona nr 4 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
4
Lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
5
Uchwała nr 159/2016 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
6
Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
7
Wzór umowy o dofinansowanie na rok 2017 wraz z załącznikami
8
Lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
9
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania (na rok 2017)
10
Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie
11
Zatwierdzenie wstępnej listy rankingowej – DGIP2017
12
Odblokowane wzory wniosków o dofinansowanie
13
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, na rok 2017
14
Baza pytań i odpowiedzi zadanych związku z planowanym naborem wniosków na 2017 r. do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
15
Prezentacja - "Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 realizowanych w roku 2017"


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę