Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozwój dróg 2016-2019 - Edycja 2016

Edycja 2016

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019


1

Lista zmieniona nr 4 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania

2

Lista zmieniona nr 3 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania

3

Lista zmieniona nr 2 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania

4

Aktualizacja wzoru kart oceny merytorycznej

5

Ważna zmiana dokumentów programowych i nowe wzory wniosków o dofinansowanie

6

Lista zmieniona nr 1 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania

7

Aktualizacja aktów prawnych dotyczących warunków technicznych i projektów organizacji ruchu

8

Wzór umowy wraz z załącznikami

9

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 27 stycznia 2016 r. zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, na rok 2016.

10

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

11

Zatwierdzenie wstępnej listy rankingowej

12

Spotkanie informacyjne dotyczące Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

13

Aktualizacja wzoru wniosku o dofinansowanie

14

Spotkania informacyjne w Szczecinie i w Koszalinie

15

Nabór wniosków na 2016 rok

16

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

17

Program wieloletni pod nazwą: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

W dniu 8 września 2015 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę