Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych


1

Lista zmieniona nr 2 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (nabór na 2020 rok)

2

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021

3

Wzór obowiązkowej tablicy informacyjnej

4

Lista zmieniona nr 1 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (nabór na 2020 rok)

5

Wzór umowy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, z załącznikami (zadania rozpoczynane w 2020 roku)

6

Ostateczna lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (nabór na 2020 rok)

7

Zmiana list zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2019 roku

8

Ważne przypomnienie o terminie ogłoszenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego!

9

Załączniki do umowy o dofinansowanie – FDS nabór kwiecień 2019

10

Lista zmieniona nr 1 zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

11

Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór - 2019)

12

Nowe wzory wniosków o dofinansowanie i instrukcji wypełniania wniosku- ważna aktualizacja w naborze na 2020 rok

13

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020

14

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami – FDS nabór w 2018 r.

15

Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór - 2018)

16

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

17

Akty prawne i dokumenty programowe dotyczące Funduszu Dróg Samorządowychpokaż archiwalne
cofnij do druku na górę